Počet záznamů: 1  

Přírodní rezervace Mydlovarský luh (Nymburk-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní rezervace Mydlovarský luh (Nymburk-oblast, Česko)
  Jiné jménoMydlovarský luh
  Místo Kostomlaty nad Labem (Česko)
  Ostrá (Česko)
  OkresNymburk
  Vznik23.06.1989 - vyhláška ONV Nymburk
  PopisLužní les při pravém břehu řeky Labe, v jeho ohybu, jižně od osady Šnepov, asi 3 km jihozápadně od Kostomlat nad Labem. - Rozloha: 168,70 ha. - Nadmořská výška: 175-185 m. - Úkolem je ochrana lužního lesa a podmáčené olšiny s řadou periodicky zaplavovaných depresí, s tůněmi a meandry Farského potoka. - Podklad tvoří turonské slíny s vrstvou nivních hlín a štěrkopísků. Jedná se o soustavu starých říčních ramen, plochy snížené terasy. Povrch je pokryt červenohnědou nivní půdou typu vega s plochami glejů a hnilokalů ve více či méně zazemněných ramenech a dále středně úživnými hnědými půdami na štěrkopíscích snížené terasy. - Vyskytuje se zde převážně tvrdý dubojilmový luh až dubohabřina s přechody do olšin v zamokřených sníženinách. Místy jsou výsadby smrku, dubu červeného aj. V minulosti zde stávala tvrz Mydlovar (Kostomlaty). Z ohrožených rostlin zde roste kruštík labský, ladoňka dvoulistá patrně již vymizela. - Vyskytuje se zde slavík a ledňáček, zjištěna je i rosnička a polozazemněných ramenech silná populace ohroženého vodního plže Anisus spirorbis. - Ohrožením pro území jsou záplavy znečištěnými vodami Labe a Farského potoka a výsadba cizích dřevin, které je nutno postupně odstraňovat.
  Klíč.slovapřírodní rezervace * chráněná území * lužní lesy * geomorfologie * půdy * lesy * rostlinné druhy * chráněné druhy * ptáci * plži * tvrze * zaniklé tvrze * zaniklé hrady * hrady
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 134.
  Viz též souvísející Mydlovar
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (8) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1