Počet záznamů: 1  

Zábrdovice (Nymburk, Česko)

 1. Geografické jménoZábrdovice (Nymburk, Česko)
  OkresNymburk
  Události1325 - první zmínka o obci
  PopisObec 11 km severovýchodně Nymburka, 0,5 km jihovýchodně od Křince. - Nadmořská výška: 195 m. - Písemně poprvé připomínány r. 1325, parně od svého vzniku náležely ke Křinci. Po husitských válkách byla obec majetkově rozdělena, jedna část patřila křineckému panství, další menší část držel v 16. stol. Zdeněk Lev z Rožmitálu. Tato část byla snad v r. 1544 přikoupena k zámku Nepokojnice, který stál na místě dnešní osady Nové Zámky. Nepokojnici s částí Zábrdovic koupil r. 1598 Bohuslav Křinecký z Ronova a r. 1611 Adam z Valdštejna a připojil ji k Dymokurům. Kvůli rozdělení obce na část křineckou a část dymokurskou byly Zábrdovice v 17. stol. dokonce rozděleny mezi dva kraje, Boleslavský a Hradecký. Během třicetileté války byla obec tak poničena, že téměř zanikla. V soupisu z r. 1654 bylo v obou částech Zábrdovic zaznamenáno celkem 16 usedlostí pustých a jen 2 osazené. Ke sjednocení obou částí Zábrdovic došlo až po r. 1848. V r. 1960 byla obec správou přičleněna ke Křinci. - Dnes jsou v Zábrdovicích dochovány ukázky polabské lidové architektury, domy jsou většinou roubené v kožichu, v některých případech snad také z nepálených cihel. Pocházejí vesměs asi až z první poloviny 19. stol. (čp. 3, 31, 17, 23 a 34), starší jsou zděné domy klasicistní (čp. 4 a 8). Na návsi stojí nevýrazná moderní kaple.
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * majitelé obce * lidová architektura * roubené stavby * domy * kaple * klasicismus
  CitacePEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 273-274.
  Obec Křinec: Zábrdovice [online]. [cit. 2008-01-29]. Dostupné z: http://www.okresnymburk.cz/krinec/.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1