Počet záznamů: 1  

Národní přírodní rezervace Pochválovská stráň (Česko)

 1. Geografické jménoNárodní přírodní rezervace Pochválovská stráň (Česko)
  Jiné jménoPochválovská stráň (Česko : národní přírodní památka)
  Místo Pochvalov (Česko)
  Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko (Česko)
  Přírodní park Džbán (Česko)
  OkresRakovník
  Vznik1989224 - vyhláška ONV Rakovník
  PopisStráň v délce asi 2 km, 1-2 km severně od obce Pochválov, asi 1,5 km jihovýchodně od Smilovic, vpravo od komunikace Hříškov - Hvížďalka - Řevničov. Součást CHKO Křivoklátsko - biosférické rezervace UNESCO a zároveň Přírodního parku Džbán. - Rozloha: 24,27 ha; nadmořská výška: 410-486 m. - Úkolem ochrana rostlinných a živočišných společenstev slínovcových stěn a sutí s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin. - Podklad tvořen bělohorskou opukou (její pravděpodobně největší odkryv ve středních Čechách), slíny a pískovci. Jde o výraznou hranu asymetrického údolí trvale modelovanou sesuvy po skalním podloží, na němž spočívají odolnější opuky. Vytvářejí se tak přirozené skalní výchozy s chudou kamenitou půdou rázu hnědozemí. - Nejcennější rostlinná společenstva s medvědicí lékařskou zachována na okrajích hran slínovcových skal a na strmých stěnách. - Z fauny charakteristické společenstvo měkkýšů, z ptáků zde žije káně lesní, včelojed lesní a datel černý. - Ohrožení pro rezervaci představuje eroze a sesuvy. Pro zachování lokality nezbytné lesní porosty převádět na původní skladbu dřevin a znemožnit přístup na horní stranu stráně.
  Klíč.slovanárodní přírodní rezervace * chráněná území * přírodní rezervace * geomorfologie * půdy * lesy * flora * fauna * chráněné druhy
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 187.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (3) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Mapa

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°14'3.00"N, 13°48'29.00"E

GPS: 50°14'3.00"N, 13°48'29.00"E

Počet záznamů: 1