Počet záznamů: 1  

Národní přírodní rezervace Týřov (Česko)

 1. Geografické jménoNárodní přírodní rezervace Týřov (Česko)
  Jiné jménoTýřov (Česko : národní přírodní rezervace)
  Viz též Skryje (Rakovník, Česko : oblast)
  Místo Broumy (Česko)
  Karlova Ves (Česko)
  Skryje (Česko)
  Vznik1984328 - výnos MK ČSR
  URLhttp://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=indexsite=NPR_tyrov_cz
  http://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=49.96872,13.78792&z=12
  PopisSvahy na pravém břehu Berounky severně od Skryjí směrem ke Kouřimeckému přívozu, údolí Úpořského potoka od ústí až k obci Broumy a údolí toku Prostředního potoka. Vznikla sloučením dvou původních rezervací Týřovské skály a Týřovské tisy a Oupoř. Součást CHKO Křivoklátsko - biosférické rezervace UNESCO. - Rozloha: 420,45 ha; nadmořská výška: 246-520 m. - Jedná se o charakteristicky členitý úsek křivoklátsko-rokycanského pásma vyvřelin s přirozenými, unikátními, klimaticky podmíněnými ekosystémy na pestré škále hnědých půd. Pozornost zasluhují tzv. pleše. - Společenstva otevřených ploch tvoří komplex od vegetace na skalních výchozech až po rozvolněné doubravy. - Členitost terénu předpokladem zastoupení všech lesních typů. Až na malou výsadbu modřínu přirozená skladba dřevin: buk, dub, habr, javor, lípa. Z keřů např. zimolez pýřitý, líska, bez černý, z bylin druhy typické pro suťové lesy, např. česnáček lékařský, hluchavka skvrnitá, pýrovník psí. Dále jsou zde typické hájové druhy jako ptačinec velkokvětný, hrachor lecha, svízel lesní. Roste zde téměř 500 druhů cévnatých rostlin, z toho 11 chráněných (např. tařice skalní), dále společenstva skalních výchozů, byly zde zaznamenány významné druhy reliktních hub. - Žijí zde různí bezobratlí, z oblasti hmyzu rovnokřídlí. Z obratlovců významný výskyt čápa černého, strakapouda prostředního, výra velkého a čolka horského. - Rezervace zpřístupněna turistickou stezkou z obce Skryje na zříceninu hradu Týřov.
  Klíč.slovanárodní přírodní rezervace * přírodní rezervace * chráněná území * půdy * lesy * keře * rostliny * cévnaté rostliny * houby * ptáci * bezobratlí * turistické stezky * hrady
  CitacePALIVEC, Viktor; et al. Křivoklátsko. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1986, s. 39.
  NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1999, s. 277.
  ŠTĚPÁNEK, Petr. Národní přírodní rezervace. In Hrad Týřov. Praha, 2001, s. 65-66.
  Zdroj datwww(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
  www(Cittadella)
  PoznámkaPřírodní rezervace Křivoklátska s přirozenými lesy, lesostepí a skalní stepí.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (4) - ČLÁNKY
  Databáze národních autorit NK ČR
  Národní přírodní rezervace Týřov (Česko)

  geografický název

Počet záznamů: 1