Počet záznamů: 1  

Národní přírodní rezervace Vůznice (Česko)

 1. Geografické jménoNárodní přírodní rezervace Vůznice (Česko)
  Jiné jménoVůznice (Česko : národní přírodní památka)
  Místo Běleč (Kladno, Česko)
  Nižbor (Česko)
  Vznik28.03.1984 - výnos MK ČSR
  PopisÚdolí potoka Vůznice mezi obcemi Nižbor a Běleč. Součást CHKO Křivoklátsko - biosférické rezervace UNESCO. - Rozloha: 231,22 ha; nadmořská výška: 250-380 m. - Území tvořeno hlubokými údolími se strmými svahy a úzkým dnem. Běžné jsou skalní výchozy se sklonem až 70 stupňů. Na úpatí strmých stěn nahromaděné sutě. - Půdy tvoří mozaiku přechodů typů, horniny převážně jílovité břidlice, místy výchozy buližníků. - Díky členitosti reliéfu zde roste množství souborů lesních typů od údolních olšin až po suťové lipové javořiny, habrové a kyselé doubravy, na skalních výchozech bory a zakrslé doubravy. Za posledních 40 let zaznamenáno 460 druhů vyšších rostlin, z toho 14 na seznamu ohrožených druhů (např. oměj vlčí, okrotice dlouholistá, bledule jarní a mochna durynská). Nelesní vegetaci tvoří louky, luční lada, na plošině nad Dřevíčem i pastviny a louky. Z význačných hub zaznamenány různé druhy rodu vatička a také ohňovec šarlatový. Významná fauna hmyzu (např. bělopásek topolový a hnědásek květelový), z bezobratlých lumek, střevlík a pavouci. Z obratlovců zde žije např. vranka obecná, mlok skvrnitý, užovka hladká, z ptáků čáp černý, ledňáček říční, lejsek černohlavý a šedý, žluny. - Rezervace částečně zpřístupněna v severní části turistickou stezkou směrem ke zřícenině hradu Jinčov, není však průchozí.
  Klíč.slovanárodní přírodní rezervace * přírodní rezervace * chráněná území * půdy * lesy * chráněné druhy * potoky * rostliny * houby * hmyz * plazi * ptáci
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 283.
  PALIVEC, Viktor; et al. Křivoklátsko. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1986, s. 40.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (7) - ČLÁNKY
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.