Počet záznamů: 1  

Svídna (Česko : zaniklá obec)

 1. Geografické jménoSvídna (Česko : zaniklá obec)
  Místo Drnek (Česko)
  Malíkovice (Česko)
  OkresKladno
  Události1418 - první zmínka o již pusté vsi Svídné
  1519 - pustá ves Svídná patřila Martinicům
  Osobnosti Smetánka, Zdeněk - archeolog
  PopisStávala asi 10 km jihozápadně od Slaného, v dnes zalesněném území sevřeném trojúhelníkem silnic mezi obcemi Hvězda, Drnek a Mšec. Pozůstatky leží na vodorovné planině omezené na jižní straně hlubokou strží bezejmenného přítoku Červeného potoka. - Ves založena na přelomu 13. a 14. stol. Název patrně odvozen od svídny krvavé, keře, který se zde hojně vyskytuje. Již r. 1418 zmiňována jako pustá, zanikla patrně díky nepříznivé změně ekonomické situace. - Jednalo se spíše o menší osadu, sídliště (asi 4,1 ha), napříč průchozí, složené z obdélníkové návsi (asi 0,6 ha), 14 parcel a centrálního dvora obestavěného menšími domy se zahradami. K podsklepeným usedlostem patřily špýchary, chlévy, stáje a stodoly. U vesnice bývala vodní nádrž (na bývalé hrázi dodnes stojí jeden z původně tří dubů), za vesnicí směrem na Malíkovice zbytky polí (plužin), pod vesnicí na Červeném potoce patrně životně důležitý rybník. Nejstarší plánek již zaniklé vesnice Svídny z r. 1843 pochází od nadlesního K. Krämera. Od r. 1967-1968 na Svídně vedeny zaměřovací archeologické práce, od r. 1968 vlastní výkopové práce; výzkum vedl archeolog Zdeněk Smetánka. - Dnes základy vesnice zarostlé stromy a trávou, další práce zde z finančních důvodů nepokračují.
  Klíč.slovaobce * zaniklé obce * archeologické výzkumy * archeologické nálezy
  CitaceSMETÁNKA, Zdeněk. Archeologický výzkum středověké vesnice v Čechách v l. 1965-1970. In Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl 1. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1971, s. 2, 22-23, 25-27.
  SKLENÁŘ, Karel. Nález nejstaršího plánku zaniklé středověké osady Svídny na Slánsku. In Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl 2. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, [1973], s. 55.
  SMETÁNKA, Zdeněk. Život středověké vesnice: zaniklá Svídna. 1. vyd. Praha: Academia, 1988, s. 9-10, 26, 32-33.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (5) - ČLÁNKY
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.