Počet záznamů: 1  

Velké Přílepy (Česko)

 1. Geografické jménoVelké Přílepy (Česko)
  Události1228 - první zmínka o obou osadách
  1648 - obce vypleněny Švédy
  1864 - vznik dnešní obce Velké Přílepy
  Osobnosti Krolmus, Václav - archeolog
  Píč, Josef Ladislav - archeolog
  Matoušek, Bohuslav - houslový virtuóz
  Veisová, Helena - klavíristka
  Veis, Daniel - violoncellista
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.16022,14.31242&z=12
  PopisObec 6 km západně od Roztok u Prahy. - Nadmořská výška: 275 m. - Území Velkých Přílep (a okolních obcí) je jednou z nejstarších sídelních oblastí v Čechách, obývanou soustavně již od mladší doby kamenné. Archeologické výzkumy zde byly zahájeny ve 40. l. 19. stol. (Václav Krolmus, dr. J. L. Píč), pokračují dodnes. Nálezy pocházejí prakticky ze všech historických období, sídliště kultury nálevkovitých pohárů z pozdní doby kamenné je největším dosud objeveným sídlištěm této kultury v Čechách. Dalším významným je nález rozsáhlého sídliště únětické kultury ze starší doby bronzové, mohylového pohřebiště a velkého jezdeckého hrobu z doby stěhování národů. V raném středověku na území obce dvě sídliště: Velké Přílepy a Kamýk. - Velké Přílepy písemně poprvé zmiňovány v r. 1228, patřily zčásti svatovítské kapitule na Pražském hradě a zčásti kapitule u sv. Jiří. Během husitských válek kapitulní majetek zabavili Pražané, v r. 1436 byly císařem Zikmundem oba díly obce zastaveny světské vrchnosti. V první polovině 16. stol. získala oba díly Přílep svatovítská kapitula, které pak kromě l.1620-1623 patřily až do zrušení poddanství v r. 1848. - Kamýk zmiňován v r. 1228 jako majetek kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Během husitských válek byl benediktinkám odebrán a vrácen až v r. 1572. Po zrušení kláštera v r. 1782 připadl královské komoře, od níž ho v r. 1797 koupil spolu se sousedními Statenicemi (k nim Kamýk patřil od r. 1627) nejvyšší rakouský maršálek, hrabě Rudolf Špork. V 19. stol. patřil Kamýk baronům Dlouhoveských z Dlouhé Vsi, kterým po zrušení poddanství náležel již jen dvůr čp.18 (u restaurace Špýchar). Svobodný Světlíkovský dvůr náležel do r. 1704 ke karlštejnským lénům, jeho držitelé byli povinni vojenskou či jinou službou na hradě Karlštejně. - Obě obce byly koncem třicetileté války r. 1648 vydrancovány švédskými vojáky generála Koenigsmarka, znovu dosídleny až ve druhé polovině 17. stol. Žila zde i významná židovská komunita (v Kamýku u křižovatky silnic na Noutonice a Lichoceves stávala synagoga). V r. 1859 byly obě katastrální obce sloučeny do jedné politické obce se společnou samosprávou, od r. 1864 mají společný název Velké Přílepy. Od poloviny 19. stol. nastal průmyslový rozvoj obce, stala se střediskem dělnického hnutí (účast při prosincové stávce r. 1920). - K památkám patří přílepská kaplička Panny Marie z r. 1756 a kamýcká kaplička sv. Gotharda z r. 1880, barokní špýchar v areálu kamýckého dvora (dnes je v něm restaurace) a obnovené křížky. K významným osobnostem, kteří zde žijí patří hudebníci Bohuslav Matoušek a manželé Veisovi. - Od pol. 90. let. 20. stol. se obec rozrůstá o komplexy rodinných domů.
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * archeologické nálezy * kultura únětická * doba bronzová * doba stěhování národů * pohřebiště * mohyly * kaple * špýchary * kříže * baroko * osobnosti
  CitaceOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 369-370.
  Obec Velké Přílepy: z historie [online]. [cit. 2004-05-24]. Dostupné z: http://www.velke-prilepy.cz/.
  Velké Přílepy 2008. Velké Přílepy: Obec velké Přílepy, 2008. 175 s.
  Zdroj datwww(Adresy ČR-MVČR)
  PoznámkaObec v okrese Praha-západ.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (3) - Soubor osobních jmen a jmen rodin
  (6) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  (5) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (2) - Odborná literatura, mapy
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (61) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR

Mapa

Velké Přílepy (Česko)

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°9'39.00"N, 14°18'42.67"E

GPS: 50°9'39.00"N, 14°18'42.67"E

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.