Počet záznamů: 1  

Gymnázium (Kolín, Česko)

 1. Jméno korporaceGymnázium (Kolín, Česko)
  Jiné jménoGymnázium v Kolíně
  Místo Kolín (Česko), Žižkova 162
  Vznik14.09.1872 - založeno reálné gymnázium
  Události1883 - vyšší reálné gymnázium
  1953 - výměna školní budovy s kolínskou obchodní akademií
  Osobnosti Mayer, Jan - architekt
  Kvasnička, Vilém - architekt
  PopisJižně od historického centra města. - Samostatná reálná škola v Kolíně byla založena zřizovací listinou ze dne 14.9.1872. Umístěna ve vlastní budově v Kutnohorské ulici. Prvním ředitelem ve školním r. 1872/1873 byl Bartoloměj Pavlíček, škola obsahovala čtyři třídy prvního až třetího ročníku. Nejprve výlučně chlapecká, děvčata zde řádně začala studovat až od r. 1918/1919. V r. 1883 byla změněna na vyšší reálné gymnázium (pod státní správou), rozšířena a zrekonstruována. Již během první republiky škola kapacitně nedostačovala, po reorganizaci školství v r. 1948 a následně změnou školy na jedenáctiletku v r. 1953 došlo k výměně školní budovy s kolínskou obchodní akademií v Žižkově ulici. - Jedná se o klasicizující stavbu s vysokou železobetonovou věží s hodinami, postavenou l.. 1922-1925 podle plánu architektů Jana Mayera a Viléma Kvasničky. - Název školy postupně změněn na dvanáctiletou, resp. střední všeobecněvzdělávací školu, do r. 1969 při škole působily různé formy doplňkového studia a kurzů pro pracující. Ve školním r. 1968/1969 nově zřízeno čtyřleté gymnázium se dvěma přírodovědnými třídami a jednou třídou humanitního zaměření v ročníku. Od r. 1990 obnovena tradice víceletého gymnázia (čtyřleté studium pro žáky z 9. tříd a osmileté pro žáky z 5. tříd).
  Klíč.slovagymnázia * víceletá gymnázia * školní budovy * obchodní akademie
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 84.
  PLAJNEROVÁ, Irena. Almanach ke 125. výročí založení Gymnázia Kolín. Kolín: Gymnázium Kolín, 1997, s. 17.
  RYŠLINK, Vladimír (ed.). Kolín: průvodce po kulturních památkách. Kolín: Město Kolín, 2013, s. 110. ISBN 978-80-260-4040-8.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací
  (3) - Odborná literatura, mapy
  (21) - ČLÁNKY
  (9) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1