Počet záznamů: 1  

Kostel svatého Bartoloměje (Kolín, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel svatého Bartoloměje (Kolín, Česko)
  Jiné jménoKolínský chrám (Kolín, Česko)
  Kostel sv. Bartoloměje (Kolín, Česko)
  Chrám sv. Bartoloměje (Kolín, Česko)
  Chrám svatého Bartoloměje (Kolín, Česko)
  Místo Kolín (Česko), Brandlova ulice
  Vznik1261 - přibližné datum stavby kostela
  Události20.01.1360 - započata Parléřova přestavba
  1904 - započata pseudogotická Mockerova úprava kostela
  Osobnosti Přemysl Otakar II., - český král
  Karel IV., - český král a římský císař
  Parléř, Petr, - stavitel
  Brandl, Petr, - malíř
  Mocker, Josef, - architekt
  Lábler, Ludvík, - stavitel
  URLhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje_(Kol%C3%ADn)
  PopisNa návrší v jihovýchodní části města. Jeden z nějvětších českých kostelů mimo Prahu. - Původně zde stával románský kostelík. Na jeho místě před r. 1261 (z iniciativy Přemysla Otakara II.) započata stavba raně gotického kostela, pokračovala do konce 13. stol. R. 1349 poškozen požárem, Karel IV. pověřil přestavbou stavitele Petra Parléře. Ten zde od v l. 1360-1401 vytvořil jedno ze svých nejlepších děl, na místě původního trojdílného vystavěl presbytář katedrálního typu zvaný vysoký chór (výška 23 m), s ochozem a věncem kaplí. K jižní boční lodi přistavěna kaple Panny Marie. Během husitských válek přestavba zastavena, pouze opravy v r. 1494 a 1497. Během třicetileté války chrám r. 1633 vyloupen a poškozen Švédy, nakonec opět vyhořel v r. 1796. Stavba provizorně zastřešena. V 19. stol. založen spolek na dostavbu chrámu, po r. 1881 podle plánů architekta Josefa Mockera chrám dostavován. V l. 1904-1910 proběhla rozsáhlá puristická rekonstrukce (podle Mockerových plánů stavěl Ludvík Lábler). V r. 1945 chrám lehce poškozen při spojeneckém bombardování Kolína. Na nejnutnější poválečné opravy navázala v r. 1963 generální rekonstrukce, restaurátorské práce pokračují dodnes. - Kostel sv. Bartoloměje je síňové raně gotické trojlodí, v západním průčelí se dvěma dole čtyřhrannými a nad průčelím osmibokými štíhlými věžemi s jehlancovými střechami a pětiboce uzavřenou kaplí Panny Marie (tzv. Kokovskou) z konce 14. stol. po jižní straně. K trojlodí připojen Parléřův vysoký chór se středovým pilířem v ose, okolo chóru ochoz a věnec šesti chórových trojboce uzavřených kaplí mezi trojbokými vtaženými opěrnými pilíři. Po severní straně obdélná sakristie s klenotnicí v patře, přístupnou šnekem při západní straně. Pod presbytářem renesanční krypta z konce 16. stol. Západní průčelí trojlodí hladké, s raně gotickým portálem, nad ním rozetové okno a trojúhelný štít. Trojlodí zevně s opěrnými oblouky a s úzkými, raně gotickými hrotitými okny. V severní zdi trojlodí dvojice vstupních portálů (replika z konce 19. stol.), na dveřích většího portálu kování z 15. stol. Trojlodí rozděleno čtyřmi páry křížových pilířů s příporami a hlavicemi, sklenuto křížovými žebrovými klenbami s pásy. V západní části v celé šíři trojlodí kruchta na mohutných pilířích a třech hrotitých obloucích. Stěny chórových kaplí zevně prolomeny širokými hrotitými okny s kružbami, vrcholí ochozem s balustrádou s fiálami a chrliči. - Zařízení: gotické a barokní většinou shořelo v r. 1796, dnešní je barokní a pseudogotické. Hlavní oltář pseudogotický z r. 1910, pískovcový; kazatelna barokní; cínová křtitelnice z r. 1485 od O. Ptáčka; obraz Umučení sv. Bartoloměje od Petra Brandla. Dále románský (?) náhrobek církevního hosnostáře asi z 12. stol., náhrobek Jana Žehrovského z Kolovrat z r. 1473, renesanční náhrobky z l. 1561-1570, dva dětské náhrobky z konce 16. stol. Okna chóru původně osazena více než 200 tabulemi s vitrážemi z doby okolo r. 1380; dodnes se dochovaly pouze 4 (v Národní galerii v Praze). Vedle portálu do sakristie Parléřova gotická pamětní deska s údaji o založení presbytáře (vysokého chóru) 20. ledna 1360. Na spojovacím oblouku do severní boční lodi ornamentální nástěnná malba z druhé poloviny 13. stol. - Chrám sv. Bartoloměje (spolu se zvonicí a přilehlým areálem) byl r. 1995 prohlášen Národní kulturní památkou.
  Klíč.slovakostely * chrámy * zvonice * náhrobky * románský sloh * gotika * renesance * baroko * novogotika * národní kulturní památky
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 84-87.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 259.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 3. Praha: Libri, 1998, s. 36-37.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2009-08-27]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/chram-sv-bartolomeje.
  Viz též souvísející Zvonice (Kolín, Česko)
  Zvony (Kolín, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (3) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Audiovizuální a elektronické zdroje
  (9) - Odborná literatura, mapy
  (130) - ČLÁNKY
  (14) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.