Počet záznamů: 1  

Bon Repos (zámek)

 1. Jméno korporaceBon Repos (zámek)
  Místo Čihadla (Česko)
  Vznik1715 - započata výstavba šporkovského zámeckého komplexu
  Události1770 - přibližné datum rokokové přestavby
  Osobnosti Sporck, František Antonín - zakladatel zámečku
  Spitzer, Jan Václav - barokní malíř
  Smetana, Bedřich - hudební skladatel
  PopisNa výšině u obce Čihadla, v oboře 8 km severozápadně od Lysé nad Labem. - V r. 1715 vykoupil hrabě František Antonín Špork vrch Čihadlo a přilehlé pozemky od panství Benátky nad Jizerou za účelem využití pro lov a čižbu. R. 1718 založil na vrchu kapli sv. Jeronýma, při ní příbytek pro kněze a beneficiáta. Poblíž byla zelinářská zahrada, okrasná, geometricky uspořádaná zahrada a studna. Obydlí kněze později rozšířeno o západní přístavek kryjící již tzv. Neumannovu studnu a o další východní křídlo. Tato stavba potom sloužila pro ubytování hraběcího dvora. Poblíž kaple byl uměle navršen pahorek, uvnitř s obydlím pro poustevníka (dobový módní prvek), před kaplí v půlkruhu několik soch světců. Vedle těchto staveb stávaly besídky, altány a početné nástrahy k lovu ptactva. - Hlavní stavbou původního barokního areálu je letní zámeček La Maison de Bon Repos (Dům dobrého oddechu), prostá přízemní budova na půdorysu písmene E. Nad portálem mramorový reliéf kojící matky (Madony?), patrně z doby po r. 1700. Uvnitř budova zdobena barokními freskami s loveckými výjevy a čižbou patrně od J. W. Spitzera (opravil Antonín Friebel r. 1862). - R. 1722 Špork prodal panství Františku Josefu Černínovi z Chudenic, v r. 1734 ale od zadluženého Černína koupil Lysou se zámkem Bon Repos zpět. Po Šporkově smrti r. 1738 zámek rychle chátral. V r. 1768 jej koupil pražský arcibiskup Antonín Příchovský z Příchovic. Zámek nechal rozšířit a okolo r. 1770 přestavět do dnešní podoby. K původní budově Bon Repos byl přistavěn tzv. Přední zámeček a taneční sál zvaný Čínský pavilón. - Přední zámeček je přízemní obdélná budova se středovým a dvěma nárožními rizality členěnými pilastry, s mansardovými střechami. Ve středovém rizalitu umístěn sál zakončený kupolí s alegorickou freskou uvnitř (z doby po polovině 18. stol.). - Čínský pavilón je rokoková obdélná stavba ze druhé ploviny 18. stol., s mansardovou střechou, členěná okny s plochými pilastry. Na stropě malby chinoserií z doby okolo r. 1770. - Zámecký komplex Bon Repos po r. 1816 v majetku Thun-Hohensteinů, za nich přistavěna osmiboká rokoková kaple. Jako učitel hudby u hraběte Thun-Hohensteina na Bon Repu r. 1844 pobýval skladatel Bedřich Smetana. Od r. 1885 zámek v majetku Hospodářské úvěrní banky v Praze, od r. 1887 Länderbanky Wien. V r. 1905 koupil Čihadla (zámeček a 73 ha lesa) rod Kinských. Stavby byly opraveny r. 1913 a po první světové válce. Po pozemkové reformě získal Čihadla r. 1934 Ing. Václav Špitálský, areál byl obnoven a upraven. Při dvorním průčelí východního křídla byla přistavěna chodba, v areálu zámku umístěn pomník B. Smetany a zřízen Smetanův pokoj. Původní malby v interiérech obnovil malíř A. Häusler, mnohé však překryl svými vlastními, ne příliš povedenými (v kapli). - V r. 1941 byly dcery V. Špitálského nuceny prodat zámeček Německé říši, Bon Repos byl připojen k německému vojenskému táboru Milovice. Do areálu Bon Repos byla přemístěna socha klečící Maří Magdaleny (snad okolo r. 1740) a kamenný kříž, park zůstal zachován beze změn. V l. 1942-1945 zde sídlilo německé vojenské velitelství. Po druhé světové válce přešla Čihadla do národní správy, v l. 1962-1964 byl zámeček "upraven" pro potřeby armády. - Dnes zámecký areál majetkem soukromé osoby, opět prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
  Klíč.slovazámky * zámečky * lovecké zámky * čižba * letní sídla * poustevny * kaple * zámecké kaple * pavilóny * studny * fresky * nástěnné malby * sochy * baroko * rokoko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 99.
  ANDĚL, Rudolf; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 49.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 190.
  KOUKALOVÁ, Šárka. Bon Repos za F. A. Šporka - 2. část. Listy města Lysé nad Labem, 2005, č. 4, s. 7.
  KOUKALOVÁ, Šárka. Bon Repos za Thun-Hohensteinů - 4. část. Listy města Lysé nad Labem, 2005, č. 7-8, s. 6.
  ČÍŽEK, Jiří. Hrady.cz: Bon Repos [online]. c2007. [cit. 2007-01-05]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/index.php?OID=1096.
  Bon Repos (zámek) [online]. [cit. 2007-09-24]. Dostupné z: http://wiki.mapy.cz/index.php/Bon_Repos_%28z%C3%A1mek%29.
  Viz též souvísející Kaple sv. Simeona Stylity
  Poustevna sv. Jeronýma
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (3) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (35) - ČLÁNKY

Mapa

Bon Repos (zámek)

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°14'29.47"N, 14°47'35.42"E

GPS: 50°14'29.47"N, 14°47'35.42"E

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.