Počet záznamů: 1  

Stará Dubá (hrad)

 1. Jméno korporaceStará Dubá (hrad)
  Jiné jméno(Skutečné jméno) Dubá (hrad)
  Místo Poddubí (Česko)
  Zlenice (Česko)
  Odranec (Česko)
  Události1283 - uváděn Ondřej z Dubé
  1350 - patrně vystavěna hradní kaple sv. Klimenta
  1648 - uváděna zřícenina hradu Stará Dubá
  PopisMohutná zřícenina hradu na levém břehu řeky Sázavy, 4 km západně od Chocerad, naproti obci Poddubí, na skalnatém ostrohu. - Hrad Dubá (lidově nazývaný Stará Dubá) byl založen ve 13. stol. některým z členů panského rodu Benešoviců, příslušníci zdejší větve potom používali přídomku "z Dubé". Poprvé se podle Dubé psal r. 1283 Ondřej, jeden z jeho potomků vystavěl okolo r. 1350 na hradě kapli sv. Klimenta. V době zápasů Václava IV. s panskou jednotou je zmiňován králův přívrženec, ale jinak lapka, Vaněk z Dubé. Sám se r.1399 aktivně účastnil domácí války mezi lapky, zajatí a oloupení protivníci byli tehdy na Dubé vězněni. Drobná válka trvala do návratu krále ze zajetí, Vaňkův spojenec Jan Zůl z Ostředka v plenění pokračoval i nadále, zmocnil se Dubé a odtud ovládal celé okolí až do r. 1404, kdy hrad dobyla zemská hotovost. V r. 1407 Vaněk zapsal Dubou klášteru sv. Františka v Praze, kde byla jeptiškou i jeho sestra Anna. Po smrti Václava (patrně r. 1416) se majitelé hradu často střídali. V polovině 15. stol. vlastnil hrad s podhradím (Odranec) Kuneš Rozkoš z Dubé, který vyvolal v kraji nový neklid. Po jeho smrti připadl hrad Dubá ke Komornímu Hrádku. Zpustl patrně krátce potom, snad v nové domácí válce, kterou vyvolala v r. 1467 jednota zelenohorská proti králi Jiřímu z Poděbrad. R. 1525 a 1554 je hrad Dubá uváděn již jako pustý, v r. 1648 je Stará Dubá připomínána jako zřícenina. - Dodnes se z hradu Dubá dochovaly jen rozvaliny, z nich je patrná někdejší rozloha i dispozice hradního komplexu. Hrad byl postaven na dvou plošinách ostrohu skalnatého návrší nad údolím řeky Sázavy, přístup byl možný jen po výšině od jihu nebo západu předhradím, uzavřeným brankou s válcovou baštou. Vlastní hradní objekty byly opevněny od jihu valem a příkopem, na severní a severozápadní straně příkopem vylámaným ve skále. Vpravo od brány (z ní je dnes jen rumiště) stál obdélný hradní palác. Asi v polovině úzkého nádvoří bývaly zbytky zdí, které snad pocházely z hradní kaple sv. Klimenta. Zbývající prostor vyplňovaly další menší obdélné objekty (dnes většinou sutiny). Od horního hradu sbíhaly dolů k poříční rovince dvě mohutné hradby, zesílené čtverhrannými věžemi. Dnes jsou většinou pobořeny, ale vstupní brána ještě stojí. V prostoru zabezpečeném hradbami bývalo podhradní sídliště, zvané městečko Odranec. Na ostrožně před hradní zříceninou jsou v terénu patrné stopy po obléhání hradu v r. 1467 (tábor a palebné postavení). - Přístup ke hradu je dnes od železniční zastávky Hvězdonice (2 km) značen žlutě nebo po neznačené pěšině od Zlenic (1,5 km). - 1 km západně od Dubé se nachází dvůr Dubsko. Při cestě k Hvězdonicím odtud vede chráněná lipová alej. K Dubsku se vztahuje román K. Nového Samota Křešín.
  Klíč.slovahrady * zaniklé hrady * kaple * hradní kaple * zříceniny * majitelé hradu * zaniklé obce * zaniklé osady * hospodářské dvory * aleje * památné stromy * lípy
  CitaceSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 15. Praha: Šolc a Šimáček, 1927, s. 101-103.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 224-225.
  ČÍŽEK, Jiří. Stará Dubá [online]. c2006. [cit. 2006-11-08]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/index.php?OID=289.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (17) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1