Počet záznamů: 1  

Důl Wannieck (Kamenné Žehrovice, Česko)

 1. Jméno korporaceDůl Wannieck (Kamenné Žehrovice, Česko)
  Jiné jménoDůl Generál Svoboda (Kamenné Žehrovice, Česko)
  Důl Nejedlý II (Kamenné Žehrovice, Česko)
  Místo Kamenné Žehrovice (Česko)
  Vznik01.01.1913 - začátek hloubení
  Události1930 - začátek těžby
  Zánik1982 - ukončení těžby
  PopisV severovýchodní části katastru obce Kamenné Žehrovice. - Pojmenován po prezidentu správní rady Pražské železářské společnosti Fridrichu Wannieckovi. - Rozhodnutí o založení dolu přijato již v r. 1909, nová jáma měla sloužit jako hlavní výdušná jáma dolu Schoeller. Hloubení realizováno v l. 1913-1914 do konečných 432,35 m; s dolem Schoeller propojen r. 1915. Pravidelná těžba zahájena až kolem r. 1930. Ve strojovně umístěn bubnový těžní stroj a těžní stroj s třecím kotoučem systému Koeppe. V l. 1938-1939 sem byl přemístěn elektrický těžní stroj z dolu Theodor. - V březnu 1946 přejmenován na Důl Generál Svoboda, od r. 1962 Důl Nejedlý II. - Povrchové objekty výtvarně mimořádně kvalitní. Hlavní osa areálu tvořena bývalou státní silnicí, po obou stranách rozmístěna strojovna a víceúčelové dílny. Tyto dva sobě velmi podobné objekty přibližně čtvercového půdorysu tvořeny vždy dvěma obdélnými halami s plochou střechou a podélnými sedlovými světlíky, vymezenými stupňovitými štíty. Hlavní vstupy obou objektů obráceny směrem k vrátnici, u dílen zdobeny skutečným sloupovým portikem, u strojovny jeho plastickým naznačením. Dále zde použit vysoký řád obvodových stěn, kazetové členění ploch a ozdobné řešení korunní římsy a vnitřní římsy světlíku. Celý areál doplněn drobnějšími provozními objekty, vrátnicí a třemi reprezentativními vilami. Podstatnější stavební úpravy povrchu dolu provedeny stavitelem Ladislavem Ullmannem a Josefem Pickem ve 40. l. 20. stol. (bývalé dílny a koupelny a stavba nové jámové budovy). Nová kotelna postavena v 60. l. 20. stol. - Po ukončení těžby, v r. 1982, odstraněna těžní věž a jámová budova dolu, vlastní jáma zasypána v r. 1983. Ostatní provozní objekty průběžně modernizovány, přesto dostatečně zachovány dodnes. - Těžbou došlo k poddolování starého Turyňského rybníka a tak vznikl nový rybník zvaný Záplavy.
  Klíč.slovajámy * doly * zaniklé doly * těžba uhlí * rybníky
  CitaceMATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví Centrálního kladenského kamenouhelného revíru. Praha: Státní ústav památkové péče, 2001, s. 27-29.
  HONČÍK, Ladislav. Dobývání uhlí na Kladensku. Ostrava: OKD, 2006. Přehled historicky doložených úvodních důlních děl. s. 196.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (5) - Regionální literatura - články
  Důl Wannieck (Kamenné Žehrovice, Česko)

  korporace

  Do košíku