Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Václava (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Václava (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Česko)
  Jiné jménoBazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi
  Místo Stará Boleslav (Česko), náměstí sv. Václava
  Vznik1046 - vysvěcen románský kostel sv. Václava
  Události1578 - renesanční úpravy kostela
  1640 - kostel vypálen Švédy
  1691 - dokončena oprava kostela
  1772 - dokončena barokní úprava kostela
  Osobnosti Václav - český kníže
  Borgorelli, Matteo - renesanční stavitel
  Škréta, Karel - barokní malíř
  Kaňka, František Maxmilián - barokní stavitel
  PopisV západní části Staré Boleslavi, při silnici. - Na počátku 10. stol. zde stával kostelík sv. Kosmy a Damiána, u něho byl pravděpodobně 29. září 929 (nebo 935) zavražděn kníže Václav. Na místě tohoto kostelíka založil r. 1046 Břetislav I. zděný kostel sv. Václava (částečně patrně zachován v jižní stěně tzv. Vrábské kaple). Ve 12. stol. zde byla postavena trojlodní románská bazilika. Kostel poničen během husitských válek, obnoven a upraven okolo poloviny 15. stol. Větší úpravy a opravy probíhaly do r. 1578, pokračovaly patrně až do konce 16. nebo počátku 17. stol. (renesanční úprava Vrábské kaple od vlašského stavitele Matteo Borgorelliho). Během třicetileté války kostel r. 1640 vypálen, do r. 1691 ale obnoven (zaklenuta hlavní loď), r. 1694 upravena a zvýšena věž, r. 1745 ke kostelu přistavěno dvouramenné schodiště z lodi do presbytáře, r. 1772 překlenuta jižní kaple a v patře nad ní zřízena sakristie. - Jedná se o trojlodní baziliku s presbytářem v šíři hlavní lodi, ukončeným apsidou, s jižní boční lodí ukončenou obdélnou kaplí s polokruhovým závěrem a se severní lodí, zakončenou širší obdélnou kaplí s polokruhovým závěrem (severní loď byla původně uzavřena podkovovitou apsidou, patrně starší stavby asi z 10. stol.) Západní průčelí bylo původně dvouvěžové, dnes pouze s jižní hranolovou gotickou věží, ukončenou cibulovou bání. Na nároží věže socha Archanděla Michaela z r. 1593, na opěrném pilíři socha svrženého ďábla ze druhé poloviny 17. stol. a štítek s datem 1593. Na bočních fasádách polokruhová okna a opěráky zdobené reliéfy z konce 16. stol., na jižní straně bohatě profilovaný hrotitý gotický vstupní portál z doby okolo r. 1400. Hlavní loď a presbytář sklenuty valenou klenbou s lunetami, závěr konchou s lunetami, boční lodi valenou klenbou se stýkajícími se lunetami (štuky imitují síťovou žebrovou klenbu). Obdélná kaple po jižní straně presbytáře sklenuta polem valené klenby s lunetami, křížově a konchou. Severní tzv. Vrábská kaple překlenuta křížovou klenbou dosedající na severní straně na polosloupy. Kruchta podklenuta křížovou klenbou. Na východní straně hlavní lodi dvouramenné schodiště do zvýšeného presbytáře s páskovou mříží a vchod do dvoudílné románské krypty, sklenuté křížovými klenbami bez žeber na čtyři řady sloupů s krychlovými hlavicemi. Dva ze sloupů (středoevropské unikáty) obdobné jako ve francouzských kostelích z první poloviny 11. stol., do kostela umístěny druhotně - Zařízení: převážně barokní. Při vstupu do severní lodi na pilíři železná deska (původně náhrobek) z r. 1517; v severní lodi při třetím pilíři mramorová náhrobní znaková deska z r. 1596; v dalším poli náhrobek s kovovou deskou z r. 1583. Ve Vrábské kapli po levé straně znakový mramorový náhrobek ze 16. stol., figurální náhrobek z r. 1568, nad ním epitaf Ignáce Vrábského Tluxy z r. 1715; po pravé straně kaple obraz sv. Václava z r. 1674 (kopie obrazu v kostele sv. Petra v Římě z r. 1628) a památník smrti sv. Václava z doby okolo r. 1729.; mramorová architektura od F. M. Kaňky s pískovcovým sousoším Zavraždění sv. Václava z dílny M. B. Brauna; na oltáři v novodobé schránce liturgická tzv. svatovojtěšská rukavice, z doby okolo r. 1350. Na pilířích po obou stranách schodiště do presbytáře dva protějškové rokokové oltáře Sv. Kříže a Bolestné Panny Marie; v presbytáři rokoková kazatelna (z kostela sv. Martina ve zdi v Praze); dvě protějškové zpovědnice ze druhé poloviny 18. stol.; hlavní oltář z doby okolo r. 1725 od F. M. Kaňky (?) a D. Rappy ( z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze), s obrazem sv. Václava od O. F. Quitainera; rokokové varhany z r. 1772; barokní řezané lavice. V kryptě v závěru mramorový oltář z r. 1764 se sochami sv. Kosmy a sv. Damiána; bronzová tumba údajně nad původním hrobem sv. Václava, z r. 1657. Ve druhé části jižní lodi raně rokoková zpovědnice ze druhé poloviny 17. stol.; v kapli Pěti bratří pískovcová renesanční křtitelnice ze 16. stol. - Při jihovýchodním nároží kostela sv. Václava kostelík sv. Klimenta, okolo obou kostelů bývalý hřbitov ohrazený zdí.
  Klíč.slovakostely * baziliky * krypty * kaple * náhrobky * hřbitovy * románský sloh * gotika * renesance * baroko * rokoko * světci * svatováclavské památky * vraždy * pověsti
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 399-402.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 191-194.
  NĚMEC, Jan, SOUKUP, Vladimír. Výlety do okolí Prahy. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989, s. 117.
  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: historie a památky [online]. [cit. 2006-05-29]. Dostupné z: http://www.brandysko.cz/stranka-233.html.
  Viz též souvísející Kostel sv. Klimenta
  Hřbitov
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Odborná literatura, mapy
  (45) - ČLÁNKY
  (3) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  korporace

  korporace

Mapa

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°11'40.84"N, 14°40'20.36"E

GPS: 50°11'40.84"N, 14°40'20.36"E

Počet záznamů: 1