Počet záznamů: 1  

Kostel Narození Panny Marie (Poříčany, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Narození Panny Marie (Poříčany, Česko)
  Místo Poříčany (Česko)
  Události1358 - první zmínka o kostele
  1750 - přibližné datum dostavby barokního kostela
  Osobnosti Savojská, Marie Terezie, - patronka kostela
  Budil, Tomáš Adalbert, - barokní stavitel
  Budil, Václav Antonín, - barokní stavitel
  Kandler, Vilém, - malíř
  PopisNa kopci v jižní části obce. - Původní gotický kostel v Poříčanech doložen již v r. 1358, kdy se stal kostelem farním (prvním farářem jmenován Perhard). Po husitských válkách patřil utrakvistům. Po třicetileté válce zůstal neobsazen farářem a začal postupně chátrat, zchátralý v polovině 18. stol. zbořen. Na původním místě byl po r. 1750 z iniciativy kněžny Marie Terezie Savojské z Lichtenštejna vystavěn zcela nový, pozdně barokní kostel, jehož stavbu podle návrhu svého otce Tomáše Adalberta Budila provedl Václav Antonín Budil. - Jedná se o barokní centrální kostel s téměř čtvercovou lodí s vybranými nárožími, s polokruhově ukončeným presbytářem, v jehož ose je novější pravoúhlá sakristie, a s hranolovou jednopatrovou věží s cibulovou bání v severním průčelí. Stěny členěny vpadlými poli a pilastry, okna kasulovitá. Loď s pilastry v nárožích sklenuta plackou, kruchta je vestavěna do podvěží. Presbytář sklenut nízkou kupolí na pendantivech. Na klenbě lodi freska se scénami ze života Krista od V. Kandlera z r. 1787, přemalovaná v r. 1935 ak. malířem Červinkou. - Zařízení: hlavní oltář barokní, sloupkový, portálový, se soudobým obrazem a sochami sv. Václava a sv. Ludmily. Čtyři sochy evangelistů v nikách lodi, socha sv. Jana Křtitele v sakristii a socha Krista Trpitele ve skříňce na zdi lodi pochází z roku 1784 od J. Derxlera (?) z Chocerad. Z vybavení starého kostela pochází cyklus osmi obrazů s výjevy ze života Panny Marie z r. 1695 od neznámého autora, jako nejúplnější regionální soubor raně barokní malby dnes umístěn v muzeu v Českém Brodě. - Okolo kostela bývalý hřbitov, za kostelem barokní márnice. Celý areál obestavěn zdí. - Kostel Narození Panny Marie je od 1. ledna 2005 filiálním kostelem spadající pod správu Římskokatolické farnosti Český Brod v Kolínském vikariátu.
  Klíč.slovakostely * obrazy * márnice * hřbitovy * gotika * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 138.
  VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004, s. 89.
  Obec Poříčany: historie obce [online]. c2011. [cit. 2011-07-08]. Dostupné z: http://www.obec-poricany.cz/.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-07-08]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/poricany/kostel-narozeni-panny-marie.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (6) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1