Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Jana Křtitele (Lysá nad Labem, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Jana Křtitele (Lysá nad Labem, Česko)
  Jiné jméno(Uzší termín) Kaple sv. Barbory (Lysá nad Labem, Česko)
  Místo Lysá nad Labem (Česko)
  Vznik09.03.1719 - započata stavba nového kostela
  Události31.07.1741 - slavnostní vysvěcení kostela
  Osobnosti Kaňka, František Maxmilián - barokní stavitel
  Lurago, Anselmo - barokní stavitel
  Špork, Jan - majitel panství Lysá nad Labem
  Brokoff, Jan - barokní sochař
  Adámek, František Václav - barokní sochař
  Myslbek, Josef Václav - sochař
  Heřman, Jan - malíř a restaurátor
  Hnátek, František Serafinský - sochař a restaurátor
  PopisNa vyvýšenině na náměstí pod zámkem. Výrazná dominanta města. - Původní městský románský kostel sv. Jana Křtitele stával uprostřed náměstí, písemně byl poprvé uváděn r. 1291. R. 1666 vyhořel, následně byl barokně opraven. Od r. 1741 (kdy byl dostavěn nový kostel sv. Jana Křtitele v podzámčí) byl tento kostel užíván pouze jako hřbitovní kaple, zasvěcená sv. Barboře. Jako takový byl r. 1788 zrušen a v l. 1879-1880 zbořen. - Stavba nového kostela sv. Jana Křtitele byla započata v r. 1719, snad podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky. Byla však dovedena jen do výše římsy nad okny přízemí a r. 1722 pro nedostatek peněz uvázla. V l. 1739-1741 byl kostel dokončen snad podle původních plánů F. M. Kaňky, snad Anselmem Luragem. Stavbu prováděl V. Hebek. Slavnostní vysvěcení kostela provedl 31.července 1741 světící biskup pražský, kanovník svatovítský a probošt staroboleslavský, hrabě Jan Rudolf Špork (synovec Františka Antonína Šporka). - Jedná se o jednolodní, obdélný kostel s lodí ve středové části rozšířenou, s pravoúhlým presbytářem s obdélnou sakristií (s oratoří v patře) po severní straně a s hranolovou věží s cibulí v ose. Loď je uprostřed téměř čtvercová, zevně konkávní, po stranách se dvěma obdélnými prostory (na západě předsíň a kruchta, na východě prostora navazující na presbytář). Na stěnách vystupuje mocná římsa, oddělující přízemí, členěné pilastry a patro, členěné lizénami. Okna jsou v obou pásech uzavřena segmentově. Západní průčelí vyvrcholeno štítem. Presbytář sklenut dvěma poli křížové klenby, loď v širší části sklenuta kupolí, v západní části křížově. Kruchta konkávně vysunutá na dvou sloupech, je podklenuta valeně s lunetami, sakristie sklenuta křížově, oratoř plochostropá. Stěny uvnitř kostela jsou členěny pilastry nesoucími mohutnou zalamovanou římsu. - Zařízení: pozdně barokní, z doby okolo r. 1741, řezby snad od F. Adámka. Hlavní oltář rámový, s obrazem Křtu Kristova, snad od Jindřicha Schlegela (Brandlova žáka); všechny čtyři boční oltáře (Piety, Nejsvětějšího Srdce Páně, sv. Jeronýma a sv. Václava) jsou shodné, rámové, s obrazy patrně od J. Schlegela z r. 1741, opravené r. 1854 V. Myslbekem a r. 1889 J. A. Heřmanem; kazatelna snad od F. Adámka; cínová křtitelnice z r. 1668; varhany z r. 1774 zdobené kapelou andílků z r. 1777 v dílně I. F. Platzera. V lodi mramorový figurální náhrobek generála Jana Šporka z r. 1680. - Okolo kostela byla r. 1741 (snad podle návrhu A. Luraga) vystavěna ohradní zeď a současně osazená sochami z konce 17. a počátku 18. stol., svezenými ze zrušených kaplí a pousteven z okolí Lysé, a pěti novými sochami (čtyři evangelisté a Anděl strážce, vpravo u vstupní brány) od F. Adámka z Benátek z r. 1741. Všechny sochy jsou umístěny na podstavcích s nápisy. Byly opraveny r. 1885 a v r. 1938 sochařem Hnátkem. Sochy v pořadí od západu k východu (od fary ke škole) sv. Antonín (prokazatelně od J. Brokofa), evangelisté sv. Augustina, sv. Řehoř, sv. Lukáš a sv. Jan Evangelista, archanděl Michael a Anděl strážce, sv. Matouš, sv. Marek, sv. Jeroným (jediný z dílny Matyáše Brauna, nejcennější socha souboru, přenesený sem z kaple sv. Simeona Na Čihadlech), sv. Ambrož, sv. František Serafinský a sv. Josef. - Uprostřed ohradní zdi umístěna vstupní brána s kovanou železnou mříží z první poloviny 18. stol. od místního zámečníka Libiše.
  Klíč.slovakostely * farní kostely * kaple * hřbitovní kaple * zaniklé kaple * zaniklé kostely * ohradní zdi * brány * sochy * náhrobky * varhany * románský sloh * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 99.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 335, 336-337.
  KOŘÍNKOVÁ, Marie. Barokní Lysá. Nymburk: Vega-L, 2007, s. [7-12].
  Viz též souvísející Fara
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (2) - Odborná literatura, mapy
  (24) - ČLÁNKY
  (2) - Regionální literatura - knihy
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.