Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Gotharda (Český Brod, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Gotharda (Český Brod, Česko)
  Jiné jménoFarní kostel sv. Gotharda (Český Brod, Česko)
  Místo Český Brod (Česko)
  Vznik1135 - přibližné datum založení kostela
  Události1613 - renesanční úpravy
  1765 - započata barokní přestavba kostela
  2012 - poslední oprava kostela
  Osobnosti Arnošt z Pardubic, - pražský arcibiskup
  Wirch, Jan Josef, - barokní architekt
  PopisNa hlavním náměstí v historickém centru města. - Původní románský kostelík vystavěn okolo r. 1135. Ve 14. stol. za Arnošta z Pardubic zahájena přestavba na trojlodní baziliku s dvojvěžovým průčelím. Při dobytí města husity kostel poškodil požár (v kostele a ve zvonici byli upáleni němečtí žoldnéři). R. 1512 kostel vyhořel, renesančně upraven v r. 1613, pod vedením blíže neznámého českobrodského stavitele Honse Vayse(?). V l. 1765-1772 výrazně barokně přestavěn Janem Josefem Wirchem, tehdy sneseny gotické věže do výšky lodi, vystavěno nové průčelí s jednou věží nad jeho středem. Kostel byl dále upraven v r. 1912 podle plánů architekta Františka Mikše, znovu r. 1935 a v l. 1992-1994. - Jedná se o v jádru gotické bazilikální trojlodí se sakristií na severní straně protáhlého polygonálního presbytáře, opatřeného opěráky, a s ozdobným západním barokním zvlněným průčelím, rozšířeným po stranách stávajícími zbytky gotických věží. Průčelí s vydutým středem je trojdílné, členěné nikami se sochami a jónskými sloupy, završené věží se sochami po stranách. Okna v presbytáři lomená, v lodi obloukovitě zakončená a nad nimi čtyřlaločná. Vnější barokní úprava poznamenala gotické interiéry minimálně. V dnešní sakristii při severním boku presbytáře dochováno kompletní zdivo lodě původního románského kostela z pískovcových kvádrů se zazděným portálkem (objeven při opravě v r. 1992) na původní tribunu. Gotické trojlodí, dělené hrotitými arkádami na pilířích, klenuto v hlavní lodi valenou klenbou s lunetami, členěnou šestipaprsčitými štukovými pruty sbíhajícími se na konzoly. Kruchta barokní, klenutá pásem valené klenby a plackou. Presbytář sklenut křížovou žebrovou klenbou s paprsčitým závěrem na přípory. V jižní boční lodi a severním podvěží dochována gotická křížová žebrová klenba. Na severní straně presbytáře gotické hranolové pastoforium na polopilíři z 15. stol. a sedile. - Zařízení: hlavní oltář rokokový z r. 1781, podle návrhu Františka Ignáce Platzera, se sochami sv. Petra a Pavla a obrazem světce od J. Hellicha z r. 1858. V jižní boční lodi oltář Panny Marie Zellské; v severní lodi oltář Nejsvětější Trojice. Zpovědnice, kazatelna a křtitelnice z doby okolo r. 1790 od J. Mezdřického. V lodích dále několik renesančních náhrobků z 16. a 17. stol. - Vedle kostela zvonice. Naproti západnímu průčelí kostela ve výklenku socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1900. V l. 2011-2012 byla opravena vnější fasáda kostela.
  Klíč.slovakostely * baziliky * románský sloh * gotika * renesance * baroko * náhrobky * zvonice
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 210-211.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 213-214.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 1. Praha: Libri, 1996, s. 555.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-01-03]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/cesky-brod/kostel-sv-gotharda.
  Viz též souvísející Zvonice (Český Brod, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Odborná literatura, mapy
  (34) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR

Mapa

Kostel sv. Gotharda (Český Brod, Česko)

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°4'25.80"N, 14°51'38.67"E

GPS: 50°4'25.80"N, 14°51'38.67"E

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.