Počet záznamů: 1  

Panna Marie Svatohorská

 1. Jméno korporacePanna Marie Svatohorská
  Jiné jménoSocha Panny Marie Svatohorské
  Místo Svatá Hora (Příbram, Česko), Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  Události22.06.1732 - korunovace Panny Marie Svatohorské
  Osobnosti Arnošt z Pardubic - Pražský arcibiskup
  PopisUmístěna v zasklené skříňce na hlavním, stříbrném oltáři v kostele Panny Marie. - Výška: 50 cm. - Podle pověsti sošku vyřezal ve 14. stol. první arcibiskup pražský, Arnošt z Pardubic, podle Kladské madony a umístil ji v kapli své příbramské tvrze. Během husitských válek prý soška ukryta v příbramských dolech, potom krátce ve farním kostele sv. Jakuba a nakonec ve špitálním kostele sv. Jana Evangelisty. Příbramští horníci snad v první polovině 16. stol. odnesli sošku Panny Marie spolu se soškou sv. Alžběty Duryňské a dvěma zvony na Svatou Horu, kde tehdy stávala kaple Nanebevzetí Panny Marie. - Jedná se o gotickou sošku z hruškového dřeva, datum vzniku nelze přesně určit. Panna Maria oděna do řasnatého roucha; svrchní roucho tmavě modré, spodní červené, okraj hnědožlutý, obuv světle hnědá. V levé ruce drží neoděného Ježíška, pravou rukou ho přidržuje. Panna Maria i Ježíšek mají na hlavách zlaté kourunky s drahokamy a perlami, zhotovené r. 1732 podle typu tzv. císařské koruny Rudolfa II. pražským zlatníkem Ferdinandem Schachtelem. Vzadu na obou korunkách páska s vyrytým nápisem: CORONATA ANNO 1732. 22.JUNII. Soška bývá obyčejně oděna pláštíkem, jehož barva se mění podle liturgických barev mešních rouch. Liturgicky nejvznešenější je pláštík barvy bílé, na všední dny je zelený. Nejvzácnějším rouchem je zlatý pancíř (s drahokamy a perlami) vyrobený r. 1724 také zlatníkem F. Schachtelem. V horní části pancíře je zlaté srdce se smaragdem, který věnovala kněžna Eleonora Schwarzenberková r. 1734. Na Svaté Hoře zachováno značné množství pláštíků, které Svatohorské Panně Marii darovali věřící, nejstarší dochované jsou z první poloviny 18. stol. - Panně Marii Svatohorské přisuzována zázračná uzdravující moc, procesí poutníků sem proudila již v 16. stol. Největší slávu však získala r. 1632, kdy uzdravila slepého žebráka Jana Procházku. Tento zázrak byl dokonce potvrzen svědeckými výpověďmi a tehdejším lékařským dobrozdáním. - V r. 1685 byla soška Panny Marie Svatohorské umístěna do zasklené skříňky, r. 1686 i se skříňkou na nově vzniklý stříbrný oltář. - Při příležitosti korunování sošky Panny Marie Svatohorské se od r. 1732 na Svaté Hoře každoročně konají slavnosti Korunovace, vždy třetí neděli po svatodušních svátcích (přibližně od poloviny května do poloviny června).
  Klíč.slovasochy * mariánské památky * gotika
  CitacePoutní místo Svatá Hora. [Plzeň]: Laiwa, [1990?], s. 24-25.
  KOPEČEK, Josef. Svatá Hora. 1. vyd. Praha: ČTK-Pressfoto, [199-?], s. [4, 8, 28].
  DOLEŽAL, Daniel. Svatá Hora. 1. vyd. Příbram: Knihkupectví-Antikvariát-Galerie Olšanská & Hyšpler, 1999, s. 11.
  Viz též souvísející Stříbrný oltář (Svatá Hora (Příbram, Česko))
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Svatá Hora (Příbram, Česko))
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (15) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1