Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Jiljí (Nymburk, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Jiljí (Nymburk, Česko)
  Jiné jménoKostel sv. Jiljí v Nymburce
  Místo Nymburk (Česko), Kostelní náměstí
  Události1370 - přibližné datum gotických přestaveb kostela
  14.08.1634 - v kostele povražděni nymburští obyvatelé
  1636 - zasvěcení kostela sv. Jiljí
  1859 - započaty nevhodné novogotické úpravy kostela
  1913 - započaty rekonstrukce kostela do původního stavu
  Osobnosti Očko z Vlašimi, Jan, - arcibiskup
  Parléř, Petr, - architekt, sochař
  Adámek, František Václav, - sochař
  Grueber, Bernhard, - architekt
  Mocker, Josef, - architekt
  Hilbert, Kamil, - architekt
  URLhttp://www.hrady.cz/?OID=4370
  PopisVe východní části historického jádra města, u nás ojedinělá gotická cihlová stavba. - Původně zde stával kostel sv. Mikuláše, založený současně s městem ve druhé polovině 13. stol. Již r. 1343 vyhořel. Okolo r. 1350 bylo pod patronací Jana Očka z Vlašimi rozšířen o trojlodí se severní červenou cihlovou věží. Jižní bílou věž z pískovcových kvádrů postavila Parléřova huť okolo r. 1380. Další přístavby okolo r. 1400, počátkem 16. stol. a okolo r. 1600. R. 1610 vyhořely obě věže, během třicetileté války byl kostel vypleněn Sasy (r. 1631 a 1634). Od 30. l. 17. stol. byl kostel zasvěcen sv. Jiljí. R. 1667 stavitelem D. Augustinem (Augustonem) barokně zaklenut, v r. 1686 opět vyhořel. Do r. 1693 znovu upraven raně barokně za vydatného přispění císaře Leopolda I. R. 1846 byla zbořena severní červená cihlová věž. V l. 1859-1866 byl kostel násilně regotizován podle plánů Bernharda Gruebera stavitelem Matějem Červeným, od 80. l. i Josefem Mockerem. V l. 1913-1918 restauroval kostel do původní gotické podoby Kamil Hilbert ve spolupráci se sochařem V. Suchardou, odstraněny byly téměř všechny Grueberovy nevhodné úpravy. - Jedná se o rozlehlý bazilikální trojlodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem a hranolovou kamennou jižní věží v západním průčelí. Po severní straně presbytáře stará sakristie, v r. 1984 upravena na tzv. zimní kapli, po jeho jižní straně obdélná bývalá kaple sv. Doroty snad z r. 1370 (dnes sakristie). Při lodi pozdně gotické čtvercové předsíně, severní byla přeměněna na kapli na paměť tragické události v r. 1634. Tehdy severním portálem vnikli do kostela Sasové a zavraždili zde ukryté nymburské občany. Událost připomíná pamětní deska, portál byl navěky uzavřen. Západní průčelí s gotickým portálem, nad ním je kamenná socha Madony od Š. Zálešáka a nad ní gotické hrotité okno se štítem se slepými cihlovými kružbami. Průčelí budovy je sevřeno dvojvěžím. Ze severní cihlové věže zůstalo zachováno jen patro (téměř nově vystavěl Hilbert), jižní kamenná věž je zdobena gotickými okny, pod římsou gotickými reliéfy znaků, vrcholí novogotickým patrem a jehlancovou špicí. Stěny kostela člení opěráky a gotická okna s kružbami zejména v presbytáři, kde je nad jižní předsíní restaurovaná rozeta. V předsíních gotické portály, portál jižní předsíně presbytáře je novogotický od V. Suchardy, nad raně gotickým portálem z předsíně do presbytáře socha Přemysla Otakara II. od V. Suchardy. Původní severní předsíň (dnes kaple) byla upravena barokně. Klenby v jednotlivých prostorách kostela jsou většinou křížové žebrové, z dílny Parléřovy. Z téže dílny je v podvěží portál se znakem města a z věže na kruchtu portál s reliéfem Veroničiny roušky. V jižní sakristii a v jižní lodi r. 1863 objeveny zbytky gotických maleb z r. 1370, které pokrývali původní stěny všech lodí. Na poprsnici kruchty malby z doby okolo r. 1600. Malby nalezené v presbytáři předal r. 1915 K. Hilbert muzeu. - Zařízení: z části barokní a z části pseudoslohové. Hlavní oltář rozvilinový, rámový, od Františka Martina Katterbauera (Kotterbauera) z r. 1701, se současným obrazem sv. Jiljí (sochařská výzdoba od F. Adámka z Benátek nad Jizerou z r. 1761); boční oltáře pseudoslohové, s obrazy od J. Hellicha ze 60. l. 19. stol.; v severní kapli rozvilinový litinový oltář snad z r. 1700; barokní kazatelna snad od F. Adámka. V severní lodi gotická kamenná socha sv. Mikuláše s donátorem z průčelí kostela (z parléřovského okruhu, okolo r. 1370). Lavice v bočních lodích rokokové; cínová křtitelnice z r. 1488. V presbytáři náhrobek rodiny Hlavniců z r. 1599, v severní kapli náhrobky z r. 1594 a 1616. - Okolo kostela hřbitov, zrušený r. 1821. - V kostele sv. Jiljí se každoročně koná většina koncertů pořádaných v rámci Nymburských dnů B. M. Černohorského.
  Klíč.slovakostely * chrámy * hřbitovy * náhrobky * nástěnné malby * gotika * renesance * baroko * rokoko * novogotika * třicetiletá válka * hudební festivaly * vážná hudba * koncerty
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 513-515.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 340-341.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 4. Praha: Libri, 2000, s. 529-530.
  ČERNÝ, Jiří. Zastavení 2. - chrám sv. Jiljí. Městský zpravodaj [města Nymburka], 2004, roč. 1 [4], č. 122, s. 1.
  ŘEHOUNEK, Jan. Dějiny kostela sv. Jiljí v Nymburce. Nymburk: Kaplanka - Jan Řehounek, 2008, s. 1-20.
  FOJTÍK, Pavel. Římskokatolická farnost Nymburk: naše farnost [online]. [cit. 2008-11-20]. Dostupné z: http://nymburk.farnost.cz/.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Odborná literatura, mapy
  (35) - ČLÁNKY
  (2) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  Kostel sv. Jiljí (Nymburk, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1