Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Havla (Rožďalovice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Havla (Rožďalovice, Česko)
  Místo Rožďalovice (Česko)
  Vznik1733 - dokončena stavba dnešního kostela
  Události1869 - vystavěny nové báně
  Osobnosti Hellich, Josef Vojtěch, - malíř, restaurátor
  PopisV severní části města, na návrší vedle zámku v Rožďalovicích. Dominanta celého okolí. - Původní gotický kostel zmiňován již r. 1350. Na jeho místě nechal hrabě Václav Josef z Valdštejna v l. 1726-1733 vystavět dnešní stavbu. V l. 1836-1838 kostel opravován, v r. 1836 obě věže kostela opatřeny novými báněmi podle plánů Th. Braunera. R. 1880 byly podchyceny základy kostela i věže, v l. 1912 a 1942 proběhla celková rekonstrukce kostela. - Jedná se o neorientovaný kostel (obrácen zhruba k severu), barokní, protáhlý, vystavěný na složitém půdorysu. Na obdélnou loď s rozšířenou střední částí navazuje presbytář, uvnitř půlkruhově,a zevně trojboce uzavřený, s obdélnými prostorami sakristie a oratoře po stranách. Jižní, hlavní průčelí členěno pilastry a portály, vysoký štít uzavřen trojúhelníkovým tympanonem, ve výklencích na průčelí jsou sochy sv. Josefa, sv. Václava, sv. Zikmunda, sv. Petra a Pavla, sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory a řádové světice, ve štítu sochy tří svatých biskupů, vesměs z konce první poloviny 18. stol. Vnitřek členěn pilastry. Presbytář sklenut valeně s výsečemi, rozšířený střed lodi sklenut nízkou kupolí, přilehlá pole po obou stranách kryta zrcadlem, předsíň v průčelí sklenuta křížově. Na klenbě štuková ornamentální výzdoba. - Zařízení: barokní, doplněno v 19. stol. Hlavní oltář původně z r. 1725 zcela restaurován v r. 1763, rámový, s obrazem od V. Mayera z r. 1743 (restauroval J. Hellich r. 1846). V presbytáři vlevo rokokový kredenční oltářík Panny Marie; boční oltář sv. Jana Křtitele z r. 1763, s obrazem od J. Hellicha z r. 1844; boční oltář Panny Marie Karmelské z r. 1760 s obrazem od F. Leubnera z Liberce, z r. 1774; kazatelna ze druhé poloviny 18. stol.; další část zařízení pseudorenesanční; pozdně gotická cínová křtitelnice. Barokní varhany z doby před r. 1750 sem byly přeneseny údajně ze zrušeného augustiniánského kláštera v Lysé nad Labem. Zevně zazděn náhrobek z r. 1586. - Okolo kostela zrušený hřbitov s několika dochovanými náhrobky z první poloviny 19. stol. (náhrobek J. A. Schneiderové od J. Malínského). Pod schody vedoucími ke kostelu umístěna socha Mistra Jana Husa od F. Bílka z Vojic. Před kostelem dvě chráněné lípy.
  Klíč.slovakostely * náhrobky * zrušené hřbitovy * sochy * gotika * renesance * baroko * rokoko * novorenesance * památné stromy * lípy
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 254-255.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 377.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (11) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1