Počet záznamů: 1  

Hradiště Hrada

 1. Jméno korporaceHradiště Hrada
  Jiné jménoHrada
  Místo Dneboh (Česko)
  Vznik5100 př. Kr. - přibližně první osídlení planiny
  Události1300 př. Kr. - přibližná doba největšího významu hradiště
  10. stol. po Kr. - zánik hradiště
  1953 - výzkumy dr. Pleslové-Štikové
  Osobnosti Píč, Josef Ladislav, - archeolog
  Axamit, Jan, - archeolog
  Šolle, Miloš, - archeolog
  Pleslová-Štiková, Emilie, - archeoložka
  PopisNa náhorní plošině skalního pískovcového masivu západně pod vrchem Mužský, asi 4 km východně od Mnichova Hradiště, v katastru obce Dneboh. - Výšinné sídliště a hradiště Hrada o rozloze 15 ha je na severní a západní straně chráněno příkrými skalnatými srázy, pouze na východní, nejpřístupnější straně bylo opevněno dřevěnou palisádou a opatřeno dřevěným ochozem. Ještě dnes je v terénu dobře patrný 250 m dlouhý hlinitý val (šířka 2-5 m, výška až 2 m). Vstup na hradiště snad mohl vést východním údolím nebo úvalem na jihovýchodě. - Při archeologických výzkumech, které zde prováděli od konce 19. stol. postupně J. L. Píč, J. Axamit, M. Šolle a v l. 1953-1959 E. Pleslová-Štiková, doloženo osídlení Hrad ve více obdobích pravěku. Prokazatelně poprvé to bylo v mladší době kamenné (lid s kulturou lineární keramiky a následně vypíchané keramiky), velmi intenzivně v pozdní době kamenné (kultura nálevkovitých pohárů a také kultura s kanelovanou keramikou). Významným hradištěm kmene Charvátů patrně pro celou oblast středního Pojizeří se Hrada staly v době bronzové (nález 150 sídlištních jam lidu lužických popelnicových polí; šokující nález polozemnice s lidskými kostmi sedmi jedinců, nesoucími známky kanibalismu; kostrový hrob mladého, patrně kulhavého muže, s lebkou zdobenou bronzovými ozdobami, oddělenou od kostry a položelnou vedle ní). V té době bylo hradiště poprvé celé opevněno i společně se sousední lokalitou Klamorna. Další bylo osídlení v pozdní době halštatské a v době laténské. V raném středověku využívali hradiště Hrada Slované po celé 9. stol. až do počátku 10. stol., kdy zaniklo. - Hradiště Hrada spolu s jižnějším hradištěm Klamornou tvořilo patrně už od doby bronzové jedno jediné hradiště, v době hradištní spojené v jeden opevněný celek. Hrada měla nakonec spíše funkci útočiště, kde se v dobách ohrožení ukrývalo obyvatelstvo z okolí. - Po zániku hradiště Hrada existovalo osídlení sousední jižní Klamorny ještě celé 10. stol., dřevěný hrádek zde stával patrně ve 12.-15. stol. - V blízkosti hradiště Hrada a Klamorna, v obci Dneboh, byla později při archeologických výzkumech nalezena žárová pohřebiště lidu lužických popelnicových polí (asi 70 hrobů, polovina z nich byla popelnicová). - V severozápadní části lokality Hrada se dnes ještě nacházejí tzv. Drábské světničky, bývalý středověký dřevěný hrádek a do pískovce vytesaných více než 30 světniček.
  Klíč.slovahradiště * archeologické výzkumy * archeologické nálezy * doba kamenná * kultura s lineární keramikou * kultura s vypíchanou keramikou * kultura nálevkovitých pohárů * doba bronzová * kultura lužická * kultura lidu popelnicových polí * doba halštatská * doba laténská * doba hradištní * pohřebiště * hrádky * skalní světničky
  CitaceANDĚL, Rudolf et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda. 1984, s. 196.
  ČTVERÁK, Vladimír et al. Encyklopedie hradišť v Čechách. Vyd. 1. Praha: Libri. 2003, s. 63-65. ISBN 80-7277-173-6.
  Archeolog.cz: Dneboh, hradiště Hrada [online]. c2012. [cit. 24.7.2012]. Dostupné z: http://www.archeolog.cz/lokalita/sc-dneboh-01/44.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (3) - ČLÁNKY
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.