Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Petra a Pavla (Chvatěruby, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Petra a Pavla (Chvatěruby, Česko)
  Místo Chvatěruby (Česko)
  Vznik1538 - postaven nový kostel
  Události1715 - přestavba kostela
  PopisU zámeckého komplexu na ostrožně nad řekou. - Původní kostelík býval součástí hradu, pobořen snad r. 1467 současně s hradem. Na místě původního postaven Chvatěrubskými z Lestkova r. 1538 nový, dnešní kostel sv. Petra a Pavla. V 17. a 18. stol. opravován a rozšířen, v 19. stol. upraven. - Jednolodní, obdélný kostel se čtvercovým presbytářem a s obdélnou sakristií na jižní straně. Na severní straně obdélná kaple Panny Marie. Průčelí kostela vyvrcholeno štítem a prolomeno kruhovým oknem a obdélným portálem se dveřmi datovanými nápisem do r. 1715. Na bočních fasádách kruhová okna. Na severní straně kostela nepatrné zbytky psaníčkového sgrafita. Presbytář sklenut křížovou klenbou bez žeber s raně barokními štukaturami. Triumfální oblouk masívní, polokruhový, se štukovou výzdobou perlovce a vejcovce. Loď plochostropá, sakristie a kaple sklenuty palckou. Portál do sakristie obdélný, s rozeklaným štítem. - Zařízení: rokokové ze druhé poloviny 18. stol. Hlavní oltář s novodobým obrazem; dva boční oltáře sv. Josefa a Panny Marie; kazatelna a křtitelnice. Ve zdi triumfálního oblouku znakový náhrobek z r. 1699 (Anny Markéty Voračické z Paběnic, rozené Kostomlatské z Vřesovic).
  Klíč.slovakostely * zámecké kostely * kaple * náhrobky * renesance * baroko * rokoko
  CitaceSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 15. Praha: Šolc a Šimáček, 1927, s. 271-273.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 555.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 240.
  Viz též souvísející Chvatěruby
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (7) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1