Počet záznamů: 1  

Klášter františkánů (Zásmuky, Česko)

 1. Jméno korporaceKlášter františkánů (Zásmuky, Česko)
  Jiné jménoFrantiškánský klášter (Zásmuky, Česko)
  Františkánský konvent u kostela sv. Františka Serafinského (Zásmuky, Česko)
  Conventus Zasmucensis
  Místo Zásmuky (Česko)
  Události02.08.1694 - slavnostní otevření kláštera
  1698 - přistavěna kaple sv. Antonína s kryptou
  1950 - násilně ukončena činnost řádu
  1991 - klášter navrácen františkánům
  Osobnosti ze Šternberka, Adolf Vratislav, - zakladatel
  Šternberkové (rod)
  Neumann z Pucholtze, Jan Václav Xaver, - univerzitní profesor
  Kubíček, Leoš, - sochař
  URLhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1k%C3%A1nsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter_(Z%C3%A1smuky)
  PopisV jihovýchodní části města. Františkánský klášter založen v l. 1692-1694 Adolfem Vratislavem ze Šternberka. Vlastní stavba kláštera zahájena v r. 1691 za superiora Kryštofa Puchnera podle projektu pražského architekta Ondřeje Červenky (Andrea de Quadri). V srpnu 1694 slavnostně uvedeni řeholníci do nového klášterního areálu, složeného z budovy konventu, kostela stigmatizace sv. Františka a klášterní zahrady. R. 1698 byla k boku kostela přistavěna kaple sv. Antonína s kryptou, rodinnou hrobkou Šternberků. - Tři trakty dvoupodlažní klášterní budovy s kostelem na čtvrté straně tvoří pravidelný obdélník, v jehož středu je rajský dvůr. V přízemí bývala knihovna, vyzdobena nástropními malbami, refektář s přilehlou kuchyní a spižírnou. Strop jídelny zdobí štuková šternberská hvězda. V prvním patře byly prosté cely mnichů a pátera. - Klášterní kostel je raně barokní jednolodní stavba, s pravoúhlým presbytářem a obdélnou kaplí sv. Antonína po levé straně. Průčelí má v přízemí dva nárožní a dva vnitřní pilastry nesoucí triglyfový vlis a profilovanou římsu. Ve třech výklencích jsou umístěny sochy svatých. Stěny chrámové lodi oživují tři pásy pilastrů nesoucí římsu se zubořezem a jsou spojeny mezi sebou polokruhovými klenbovými pásy. Presbytář i loď mají valenou klenbu. - Zařízení: barokní většinou z 1. pol. 18. stol. Nejstarší je hlavní dřevěný oltář s obrazem stigmatizace sv. Františka a sochami světců řádu (před r. 1700). Nad oltářem visí erb zakladatele a jeho manželky. Vpravo pod panskou oratoří je malý rozvilinový oltář z r. 1704 s kopií obrazu (na dřevě) z Borku u Poznaně znázorňující Pannu Marii s Ježíškem, proti němu oltář sv. Jana Nepomuckého. V dlažbě kostela náhrobní deska univerzitního profesora Václava Xavera Neumanna z Pucholtze a vedle vchodu deska knížete Salma. Na kruchtě barokní varhany a zvláštní lavice pro řeholníky. Vyjímečná je kropenka z červeného mramoru, vysoká jeden metr a stojící na šestibokém profilovaném soklu. V kapli sv. Antonína byla soška Panny Marie vyřezaná z olivového dřeva. V presbytáři je zazděn velký pískovcový náhrobní kámen bájného Jaroslava ze Šternberka, vítěze nad Tatary u Olomouce r. 1241 (přenesen r. 1785 z kláštera sv. Anežky v Praze). - Krypta je rozdělena cihlovými příčkami na tři části. Komory jsou klenuty se sloupovím. Vchod je z kostela i ze zahrady. Jsou zde pohřbeni členové rodu Šternberků, někteří velitelé bitvy u Kolína (kníže Salma) i Václav Xaver Neumann z Pucholtze, pán na Suchdole u Zásmuk. - K zadnímu traktu přiléhá klášterní zahrada s rybníkem. V části zahrady přiléhající ke kapli sv. Antonína ke hřbitov řádových bratří. V sousední části je další šternberská hrobka s pískovcovým sousoším Kalvárie sochaře Leoše Kubíčka z r. 1931. V hrobce původně ostatky mladší šternberské větve zvané leopoldovská. V r. 1956 přemístěny do krypty klášterní hrobky. V zahradě jsou také společné hroby padlých vojáků z bitvy u Kolína v r. 1757, pruské války (1778) a prusko-rakouské války (1886). - Za okupace v l. 1941-1945 sloužil klášter jako vezeňské zařízení pro pronásledované katolické kněze. V noci z 13. na 14. dubna 1950 byl zásmucký klášter, stejně jako ostatní kláštery v Čechách, zrušen a velmi cenná knihovna odvezena v bednách neznámo kam. Budova kláštera byla předána národnímu výboru na byty. V r. 1991 dostali františkáni zdevastovaný klášter zpět.
  Klíč.slovakláštery * františkáni * klášterní kostely * baroko * kaple * krypty * hrobky * náhrobky * oltáře * sochy * knihovny * zahrady
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 340.
  HOZNAUEROVÁ, Libuše. Historie Zásmuk. Zásmuky: Město Zásmuky, 2009, s. 51-60.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (20) - ČLÁNKY
  Databáze národních autorit NK ČR
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.