Počet záznamů: 1  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Poděbrady, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Nanebevzetí Panny Marie (Poděbrady, Česko)
  Jiné jménoKostel Nanebevzetí P. Marie (Poděbrady, Česko)
  Havířský kostel Panny Marie (Poděbrady, Česko)
  Kostel Nebevzení Panny Marie (Poděbrady, Česko)
  Místo Poděbrady (Česko)
  Události05.08.1496 - poprava kutnohorských havířů
  1516 - vystavěn Havířský kostel
  1634 - kostel pobořen Švédy
  1896 - novogotická přestavba kostela
  Osobnosti Schnirch, Bohuslav, - sochař
  Liebscher, Adolf, - malíř
  PopisV jižní části města na Zálabí, poblíž kamenného mostu. - Tzv. Havířský kostel postaven na místě události z r. 1496. V červenci 1496 se vzbouření kutnohorští havíři opevnili na vrchu Špimberku u obce Kaňk. Proti nim vytáhlo spojené vojsko z Kutné Hory, Kolína, Čáslavi a Poděbrad. Havíři vyslali desetičlennou delegaci vyjednávat, královský hejtman Zych z Bítova je však nechal zajmout a odvléct na poděbradský hrad. 5. srpna 1496 byli havířští vůdci na protějším břehu sťati. Jako připomínku této události nechal r. 1516 pražský měšťan Ondřej Prachovec na místě popravy postavit dřevěný kostelík se zděným presbytářem a zvýšeným sanktusníkem. V polovině 16. stol. byl kostelík dán do správy poustevníkům, pro které obec postavila poblíž i poustevnu. R. 1634 byl kostelík pobořen Švédy, v l. 1665-1666 opraven zedníkem V. Březanským. V té době se již jednalo o kamennou stavbou. R. 1784 kostelík zrušen, obnoven v l. 1788-1792 a opraven v l. 1860-1861 stavitelem Kalousem. Do dnešní novogotické podoby kostel vně přestavěn r. 1896 a uvnitř r. 1909. - Jedná se o jednolodní obdélný kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem. Západní průčelí s kamenným pseudogotickým portálem z r. 1896 podle návrhu architekta Bohuslava Schnircha, v tympanonu s reliéfem Nanebevzetí Panny Marie. Figurální práce provedl V. Horák. Kování u dveří v portálku od zámečníka Mareše. Stěny členěny novogotickými okny s figurálními malbami podle kartonů Ad. Liebschera. Presbytář sklenut křížově a v závěru paprsčitě s hřebínky na toskánských konzolách. Loď s kazetovým stropem podle návrhu J. Kastnera z r. 1908. - Zařízení: novogotické a raně barokní. Hlavní oltář a kazatelna novogotická od J. Kastnera; pravý boční oltář sv. Václava barokní, okolo r. 1700; levý boční oltář sv. Jana Nepomuckého raně barokní, z doby okolo r. 1660. - U kostela zvonice. - Poblíž kostela stával dub, jehož větve podle legendy potřísnila krev popravených havířů a strom poté začal rodit zvláštní kaštany, znetvořené vodorovnými rýžkami (připomínala těla havířů s useknutou hlavou). Dub shořel v r. 1777 po zásahu bleskem, několik žaludů snad dodnes uloženo v poděbradském muzeu. - U kostela dále sloup se sochou Panny Marie Svatohorské a barokní studna.
  Klíč.slovakostely * události * havíři * popravy * poustevníci * poustevny * zvonice * sloupy * sochy * studny * baroko * novogotika
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 111.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 5. Praha: Libri, 2002, s. 293.
  Havířský kostelík v Poděbradech [online]. c2009. [cit. 2009-11-23]. Dostupné z: http://www.turistik.cz/cz/kraje/stredocesky-kraj/okres-nymburk/podebrady/havirsky-kostelik-podebrady/.
  HRABĚTOVÁ, Jana. Poděbrady: průvodce po přírodních a historických zajímavostech města a okolí. Poděbrady: Polabské muzeum, 2017, s. 57-58. ISBN 978-80-905259-8-6.
  Viz též souvísející Zvonice (Poděbrady, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Odborná literatura, mapy
  (17) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1