Počet záznamů: 1  

Kostel Nejsvětější Trojice (Drahobudice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Nejsvětější Trojice (Drahobudice, Česko)
  Místo Drahobudice (Česko)
  Události1352 - první zmínka o starém kostele
  20.10.1754 - vysvěcen nový kostel
  21.10.1992 - požár při generální rekonstrukci kostela
  30.10.2004 - slavnostní mše k výročí vysvěcení kostela
  Osobnosti Palliardi, Ignác Jan Nepomuk, - architekt
  PopisNa vyvýšenině ve východní části obce. - Na místě původního gotického kostela, připomínaného v r. 1352. Nový pozdně barokní kostel postaven v l. 1753-1754 podle projektu Ignáce Jana Nepomuka Palliardiho. Stavbu financoval majitel bečvarského panství Jan Jiří Hillebrant rytíř z Brandau. Ze starého kostela použita kamenná křtitelnice, zazděná do zdiva za novým oltářem a 4 náhrobní kameny z 16. stol., vsazené do hřbitovní zdi. Kostel byl původně kryt taškovou střechou, položenou přímo na klenbu, nová mansardová střecha položena r. 1778 nákladem Marie Terezie. Naposled kostel upraven v r. 1807. Ve 20. stol. značně chátral, provizorně opraven v l. 1969-1973, rekonstrukce zahájena až v r. 1991. V říjnu 1992 vypukl na staveništi požár způsobený stavební firmou, díky němu a následnému hašení došlo k velkému poničení stavby. V r. 1994 byl kostel alespoň staticky zajištěn a zpevněn ocelovými pruty. V r. 1995 podala obec žádost do Bruselu o zapsání kostela do seznamu kulturních památek UNESCO, žádost byla zamítnuta. V l. 2001-2004 zrekonstruována střecha a fasáda. - Kostel je jednolodní obdélná stavba s presbytářem uvnitř uzavřeným téměř trojboce, zevně segmentově, s obdélnými prostorami sakristie a oratoře po stranách. Před západním průčelím kostela hranolová věž. Vnější stěny členěny půlkruhově uzavřenými okny, dvojicemi pilastrů s lizénami nesoucími mohutnou hlavní římsu, nad níž je ještě nízký nástavek. Vnitřní stěny členěny mohutnými jónskými pilastry. Presbytář sklenut plackou a v závěru mělkou konchou, loď dvěma plackami do pásů. Celý interiér kostela vymalován freskami architektur a imitacemi oltářů, patrně od J. Hagera. - Zařízení: obraz na hlavním oltáři patrně od J. Redelmayera; řezbářská výzdoba tabernáklu a kazatelna pozdně barokní, okolo r. 1770. Erbovní náhrobek Anny Marie z Brandau z červeného mramoru, z r. 1761; varhany z r. 1898. Ve věži bývaly 4 zvony, které byly postupně zrekvírovány, dnes zavěšeny dva zvony (z r. 1504 a 1918) . - Okolo kostela hřbitov s bývalou kostnicí. - Od r. 2005 je kostel Nejsvětější Trojice filiálním kostelem spadající pod správu Římskokatolické farnosti Uhlířské Janovice.
  Klíč.slovakostely * náhrobky * hřbitovy * kostnice * zvony * gotika * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 320.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 223-224.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-02-22]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/drahobudice/kostel-nejsvetejsi-trojice.
  HOZNAUEROVÁ, Libuše. Jelčany Krčínů z Jelčan. Bečvary: Obec Bečvary, 2011, s. 37-40.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (4) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (5) - ČLÁNKY
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.