Počet záznamů: 1  

Tvrz (Martinice, Benešov, Česko)

 1. Jméno korporaceTvrz (Martinice, Benešov, Česko)
  Místo Martinice (Benešov, Česko)
  Události1549 - tvrz pustá
  1862 - tvrz stavebním materiálem pro novou školu
  1951 - započet archeologická průzkum
  Osobnosti Reichertová, Květa, - archeoložka
  PopisSeverovýchodně od kostela Nanebevzetí Panny Marie. - Postavena ve 13. stol., současně se stavbou kostela. Byla rodovým sídlem Martiniců s erbem lekna. V r. 1322 vyměnil Jaroslav Bořita z Martinic spolu se syny Hronem, Petrem a Benešem své dědictví v Martinicích s Mikulášem z Nazdic za Nazdice a díl Votic (a ještě téhož roku padl v bitvě u Mühldorfu). V l. 1369-1373 je připomínán Jan z Martinic, v l. 1412-1416 bratři Jan, Štěpán a Arnošt, patrně příbuzní Bořitů z Martinic. Do tohoto rodu patřil i Markvart z Martinic (od r. 1416 držitel Smečna), jeho potomkům patřily Martinice u Votic až do konce 15. stol. Dalším majitelem byl r. 1528 Jaroslav Konářovský z Libonic, potom byly Martinice připojeny k Vrchotovým Janovicům a tvrz ztratila na významu. K r. 1549 je již uváděna jako pustá. - Po zániku tvrze bylo její tvrziště nazýváno Hradiště nebo Na Hradišti. Zbytky tvrze byly dobře patrné ještě ve druhé polovině 19. stol, ve východní zdi byla tehdy ještě zachovaná dvě gotická okna. V r. 1862 byly ale zdi tvrze rozebírány na nové školy. Západní část bývalé tvrze se dochovala déle, v její přízemní místnosti se zabydlel člověk, místními potom přezdívaný Věžák. V 80. l. 19. bylo zbylé zdivo věže tvrze použito na stavbu domku čp. 2. Na kruhovém tvrzišti potom zůstal již jen kuželovitý násep s příkopem a valem. - V l. 1951 a 1954 zde byl prováděn archeologický průzkum (Květa Reichertová), při něm byla původní gotická tvrz datována do druhé poloviny 13. stol. Po zániku této stavby (patrně požárem) byla na starých základech vystavěna druhá tvrz, ta byla podle nálezů na jižní straně zpevněna masívním věžovitým přístavkem, jímž se do věže vcházelo. Také kruhová ohradní zeď tvrze byla zpevněna dvěma věžemi, na severu a na jihu. Na tvrzišti bylo kromě zdí z původní tvrze nalezeno také množství zlomků nádob, kachlů, nádob a zbraní (dnes v majetku benešovského muzea). - Odkrytá část tvrze (na zahradě při domě čp. 2) je chráněnou archeologickou památkou.
  Klíč.slovatvrze * rody * rodová sídla * gotika * tvrziště * zaniklé tvrze * archeologické výzkumy * archeologické lokality
  CitacePOCHE, Emanuel et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2, K-O. Praha: Academia, 1978, s. 359.
  BĚLOHLÁVEK, Miloslav et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: západní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda. 1985, s. 208.
  Střední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984. s. 219. Turistický průvodce ČSSR.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri. 2003, s. 145. ISBN 80-7277-148-5.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (5) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1