Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Jana Křtitele (Kolín, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Jana Křtitele (Kolín, Česko)
  Místo Kolín (Česko), ulice U Křižovatky
  Události1359 - první zmínka o špitálním kostele
  1654 - oprava kostela
  1747 - barokní přestavba
  1952 - kostel pravoslavný
  Osobnosti Jelínek, Jiří - malíř, restaurátor
  PopisV centru města, jižně od Masarykova mostu, proti ústí Komenského ulice do ulice U Křižovatky. - Původně gotický špitální kostel z první poloviny 14. stol., písemně poprvé připomínaný r. 1359. Opraven r. 1654, na vedutě města ze 17. stol. vyobrazen s věží nad chórem. Pozdně barokně přestavěn asi r. 1747 (nová klenba lodi). Restaurován r. 1936, v r. 1952 upraven pro potřeby pravoslavné církve. - Jednolodní obdélný kostel s pravoúhle uzavřeným presbytářem. Stěny upraveny barokně, západní průčelí s trojúhelným štítem se sochou sv. Jana Křtitele v nice a dvěma dekorativními obelisky po stranách. Nad štítem menší tepaný kříž. V jižní lodi původní gotické hrotité okno s kružbou. Presbytář sklenut gotickou křížovou klenbou s žebry klínového profilu, triumfální oblouk hrotitý, loď sklenuta třemi poli placky oddělenými pásy. Na klenbě fresky z r. 1747, opravené r. 1861 (v lodi silně přemalované), restaurované v r. 1936 J. Jelínkem. - Zařízení: hlavní oltář rokokový z r. 1747 (zlacený r 1756); v lodi křížová cesta z r. 1759, původně z chrámu sv. Bartoloměje; barokní kazatelna z doby okolo r. 1700. Ikonostas moderní (z r. 1952). Okolo kostela bývalý hřbitov, zrušený v r. 1882. Obelisk u kostela označuje hromadný hrob pruských vojáků z Prusko-rakouské války v r. 1866.
  Klíč.slovakostely * špitály * fresky * zrušené hřbitovy * obelisky * hromadné hroby * války * gotika * baroko * rokoko * pravoslavná církev
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 87-88.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 3. Praha: Libri, 1998, s. 38.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2009-09-22]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/kostel-sv-jana-krtitele.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1