Počet záznamů: 1  

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele (Ořech, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Stětí sv. Jana Křtitele (Ořech, Česko)
  Místo Ořech (Česko)
  Události1352 - dokončena stavba kostela
  Osobnosti Hellich, Josef Vojtěch - malíř
  Levý, Václav - sochař, řezbář
  Myslbek, Josef Václav - sochař
  Baar, Jindřich Šimon - spisovatel
  PopisNa návsi. - Původně gotický, ze druhé poloviny 14. stol., z něho zachována loď se středním pilířem, sklenutá a zčásti zastavěná kruchtou ve druhé polovině 16. stol. V r. 1714 přistavěna západní předsíň, v l. 1733-1736 nově postaven presbytář, v l. 1858-1859 postavena věž, v r. 1904 nová sakristie. - Jednolodní, čtvercový kostel s užším čtvercovým presbytářem, obdélníkovou sakristií po jeho severní straně a hranolovou věží na západní straně lodi. Okna presbytáře a lodi obdélná, ukončená segmentem. V průčelí pseudorománská věž. Presbytář sklenut plackou, sbíhající v nárožích na pilíře, členěné nikou a vpadlými poli, loď sklenuta čtyřmi poli hřebínkové klenby. Podvěží a sakristie plochostropé. Na klenbě presbytáře ve vykrajovaném štukovém rámci freska s výjevy ze života sv. Jana Křtitele. - Zařízení: hlavní oltář sv. Jana Křtitele z doby okolo r. 1710, rámový, z velkolistého akantu a pásky, silně obnov. v 19. stol., s obrazem od J. Hellicha z r. 1875, po stranách sochy sv. Cyrila od V. Levého a sv. Metoděje od J.V. Myslbeka z r. 1870 (jedná se o odlitky soch z chrámu sv. Víta v Praze). Dále dva boční oltáře a pseudobarokní kazatelna z 19. stol.; cínová křtitelnice z r. 1609. - Farní zahrada založená v r. 1722 obehnána ohradní zdí, která je dnes chráněnou stavební památkou. Při kostele na severní straně nápisová náhrobní deska z r. 1789, kříž z r. 1747 na podstavci z r. 1777 a klasicistní náhrobek z r. 1836. - V l. 1895-1897 a 1909-1919 zde jako farář působil spisovatel Jindřich Šimon Baar.
  Klíč.slovakostely * náhrobky * fresky * gotika * baroko * klasicismus
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 542-543.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 311.
  GLASER, Vladimír, FIALA, Jan Šimon. Ořech. 1. vyd. Praha: Bílý slon a Obední úřad Ořech, 1993, s. 56-62.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (4) - ČLÁNKY
  Kostel Stětí sv. Jana Křtitele (Ořech, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1