Počet záznamů: 1  

Kostel Narození Panny Marie (Průhonice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Narození Panny Marie (Průhonice, Česko)
  Místo Průhonice (Česko)
  Vznik1187
  Události1892 - dokončena úprava kostela
  Osobnosti Heřman, Jan - malíř a restaurátor
  PopisV sousedství zámku. - Původně zde stával románský kostelík Narození Panny Marie, postavený a vysvěcený r. 1187 (z té doby loď a věž), presbytář z doby okolo r. 1300 (upravovaný v l. 1889-1892). Býval filiálním kostelem čestlické fary, později i farním kostelem. Odnepaměti jej také využívala zdejší šlechta, panská tribuna v kostele bývala spojena lávkou s původní dřevěnou tvrzí. Později připojen k východnímu křídlu nového zámku, mezi zámek a kostelík vestavěna pseudorenesanční budova. Klenba lodi pochází ze 17. stol., kruchta vestavěna v 19. stol., kostel restaurován v l. 1889-1892. Poslední, ne zcela zdařilá oprava kostelíka provedena v r. 1946 Jiřím Jelínkem. - Jedná se o jednolodní, obdélnou stavbu s hranolovou věží se sdruženými okny a pravoúhlým protilehlým presbytářem. Loď sklenuta plackou, vítězný oblouk hrotitý, presbytář sklenutý dvěma poli křížové žebrové klenby z první poloviny 14. stol. Nástěnné malby v presbytáři a lodi gotické, z doby okolo r.1325, restaurované v l. 1889-1892 J. Heřmanem, Ukřižování na jižní straně lodi a postavy světců na severní straně lodi přímo od J. Heřmana. Polopostava anděla na jižní straně presbytáře pozdně gotická. - Zařízení: hlavní oltář je kopií pozdně gotické křídlové archy s výjevy ze života Panny Marie a Krista od Mistra Vejprnického oltáře, z doby po r. 1490 (originál v Národní galerii v Praze); pseudogotické lavice se dvěma pozdně gotickými řezbami z počátku 16. stol. Na vnější stěně kostela čtyři renesanční náhrobky. - Okolo kostela býval hřbitov. Před kostelem socha sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18. stol., původně byla umístěna na návsi.
  Klíč.slovakostely * nástěnné malby * gotika * renesance * novorenesance
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 163-164.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 365.
  PROCHÁZKA, M. Průhonice - I. část. Patriot, 2000, roč. 1, č. 10, s. 3.
  Průhonice: historie [online]. [cit. 2004-05-11]. Dostupné z: http://www.pruhonice-obec.cz/historie.htm.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (5) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1