Počet záznamů: 1  

Dům čp. 13 (Lysá nad Labem, Česko)

 1. Jméno korporaceDům čp. 13 (Lysá nad Labem, Česko)
  Místo Lysá nad Labem (Česko), náměstí Bedřicha Hrozného 13
  Události2008 prohlášen kulturní památkou
  Osobnosti Jedlička, Rudolf - chirurg, zakladatel Jedličkova ústavu
  PopisV severní části náměstí. - Řadový dvoukřídlý dům byl založen původně jako barokní, po požáru v r. 1753 byl znovu vystavěn. Z této doby pochází patrně také valeně zaklenutá vstupní chodba v přízemí, se dvěma páry pětibokých styčných výsečí. V r. 1845 dům opět vyhořel, následně byl zásadně upraven. Průčelí z této doby se ale nedochovalo, současnou podobu získal při dalších úpravách ve 20. stol. - Kamenný vstupní portál je sedlový, v horní části s nestejnými rohy (pravý byl patrně poničen) a s profilovaným štukovým pásem. V supraportě je plasticky znázorněné domovní lékařské znamení (ovál, v něm had omotává hůl). Okna jsou původní, v přízemí i v patře se štukovým profilovaným ostěním, v patře ještě v horní části stylizovaná váza s květinou. U prostředního okna v patře byl v minulosti vybourán parapet a vsazeny prosklené dvojité dveře se světlíkem, představěn byl obdélný balkón se zdobným litinovým zábradlím, nesený dvěma dekorativními konzolami. Ve východní části domu rizalit, členěný dvěma lizénami s kvádrováním, v přízemí i patře sdružená okna s ostěním a meziokenní rustikou, v patře doplněna o suprafenestru s rohem hojnosti s květinami. Rizalit vrcholí dvoupatrovým štítem. Ve spodní části jsou vykrojená křídla se stlačenými volutami, v nástavci uprostřed plastický sokolský znak a na vrcholu je umístěna kovová korouhev s písmenem C (G). Střecha je sedlová. V přízemí valená klenba, nad podestou schodiště křížová klenba a nad schodištěm od podesty do prvního patra valená segmentová klenba. Ve 20. stol. došlo také k úpravám některých prostor interiéru domu, ze 20. l. pocházejí čtyři sádrové reliéfy se sokolskými a legionářskými náměty na chodbě přízemí a v patře. K severní dvorní fasádě je v úrovni prvního patra připojena celodřevěná pavlač podepřená štíhlými kovovými pilíři. V západním křídle budovy jednoduchý pískovcový portálek s lištou a malým kruhovým nadsvětlíkem s mřížkou. - V domě se narodil MUDr. Rudolf Jedlička (pamětní deska na domě), je s ním spjat také MUDr. František Tichý.
  Klíč.slovadomy * rodné domy * pamětní desky * baroko * požáry
  CitaceMěsto Lysá : Lysatour [online]. [cit. 2007-09-04]. Dostupné z: http://tour.mestolysa.cz.
  NESMĚRÁKOVÁ, Hana. Nová kulturní památka!. Listy města Lysé nad Labem a okolí, 2008, č. 9, s. 5.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (3) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1