Počet záznamů: 1  

Dům čp. 20 (Lysá nad Labem, Česko)

 1. Jméno korporaceDům čp. 20 (Lysá nad Labem, Česko)
  Místo Lysá nad Labem (Česko), náměstí Bedřicha Hrozného 20
  PopisNa severní straně dolní části náměstí. Jeden z nejhodnotnějších původem barokních domů v Lysé nad Labem. - Jednokřídlý, jednopatrový dům vystavěný na pravoúhlém půdoryse. Jádro objektu pochází ze druhé poloviny 18. stol. Na konci 19. stol. byl dům přestavěn v historizujícím slohu (cenná neoklasicistní průčelní fasáda). V té době byl zvýšen o jedno patro s bohatě štukovanými stropy (sestavy geometrických zrcadel se silně profilovanými lištami). Dům je ukázkou měšťanské zástavby s citlivou kombinací barokních a klasicistních prvků v době historismu. V přízemí hlavní fasády byl ponechán barokní pravoúhlý vstupní portál s kamenným ostěním lemovaným lištou s uchy a kapkami (vpravo chybí). Fasáda prvního patra členěna pilastry horizontálním omítkovým kvádrováním, kordonovou, parapetní a profilovanou římsou, profilovaným ostěním oken rámovaným polovičními pilastry s ionskými hlavicemi a trojúhelnými frontony nad okny. Okna jsou rovněž z této doby a obsahují stojiny ve tvaru pilastrů s ionskými hlavicemi, volutami a květy. Za pláštěm domu (s novodobě opravenou omítkou) je skryta intaktně dochovaná trojdílná disposice původního barokního domu s ústřední chodbou (z exteriéru jsou tři vstupy do objektu, vedle hlavního vstupu jsou to dva postranní portály s dřevěnými vraty). Místnosti přízemí jsou zaklenuty valenými klenbami s pětibokými a trojúhelnými výsečemi a křížovými klenbami. Stěny jsou členěny segmentově zakončenými výklenky. Barokní klenutí doplňují v přízemí i v patře objektu kvalitní dveře s tesařskou zárubní a kováním, současné s dobou přestavby objektu.
  Klíč.slovadomy * baroko * neoklasicismus
  CitaceMěsto Lysá : Lysatour [online]. [cit. 2007-09-05]. Dostupné z: http://tour.mestolysa.cz.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1