Počet záznamů: 1  

Bečváry (zámek)

 1. Jméno korporaceBečváry (zámek)
  Jiné jménoBečváry (starý zámek)
  Místo Bečváry (Česko)
  Osobnosti Myškové ze Žlunic (rod) - majitelé panství
  Laudon, Ernst Gideon von, - majitel panství
  Platzer, Ignác František, - sochař
  Kodym, Robert, - majitel zámku
  PopisUprostřed obce. - Původně zde stávala tvrz, kterou po r. 1591 vystavěl Jaroslav Myška ze Žlunic. Písemně tvrz uváděna poprvé v r. 1603. R. 1627 koupil Bečváry Jan Oktavián Kinský ze Vchynic, který sídlil v Zásmukách, tvrz ztratila význam panského obydlí. Utrpěla během třicetileté války, v r. 1654 je uváděna jako pustá. Po r. 1657 připadly Bečváry k panství Červené Pečky, zpustlá tvrz sloužila jako stodola (zápis z r. 1734). Za Jiřího Hillebrandta z Prandau byla v l. 1749-1750 zahájena na místě bývalé tvrze stavba čtyřkřídlého zámku (snad použity i některé základové a obvodové zdi tvrze). Ještě před dokončením stavby zámku Jiří Hillebrandt panství Bečváry prodal, v r. 1763 je císařovna Marie Terezie věnovala generálu Arnoštu Gideonu Laudonovi. Stavba zámku v l. 1766-1774 dokončena a upravena podle plánu architekta Jana Josefa Wircha, vlastní stavbu provedl Ignác Jan Nepomuk Palliardi. Na zámku Laudon častěji pobýval od r. 1773, když ukončil svou vojenskou kariéru, v r. 1776 však přesídlil do Rakouska a panství prodal královské komoře. R. 1780 je získal arcivévoda Karel Ludvík, který na počátku 19. stol. rozšířil zámecký park a v sousedství vystavěl ještě nový (dnes již neexistující) zámek. V r. 1824 koupil panství od královské komory měšťan Martin Liška, od jeho syna r. 1883 Klára Frengelová, jejím dědicům zámek (tehdy již zchátralý) zkonfiskoval československý stát v r. 1945. - Jedná se o vysoce hodnotný pozdně barokní zámek s rokokovými prvky. Čtyřkřídlá jednopatrová budova arkádovým nádvořím na pilířích, zakončená mansardovou střechou. Vstupní západní průčelí členěno lizénami, uprostřed trojúhelníkový štít s hodinami. Západní, severní a jižní křídla v původní barokní podobě. Východní křídlo rokokové, se vstupem do zahrady. Zde představěn dvoupatrový tříosý středový rizalit se zaoblenými rohy, členěný pilastry a okny (v 1. patře půlkruhově zakončenými, ve 2. patře oválnými) s prolamovanými nadokenními římsami, nad atikou uprostřed znak generála Laudona. Před zahradním průčelím dvouramenné schodiště na terasu se sousoším Chrona s dětmi a Venuše s Amorem, putti a vázami od Ignáce Františka Platzera (okolo r. 1770). Prostory zámku sklenuty většinou valeně s lunetami a plackami. Uvnitř v ose zahradního průčelí hlavní sál prostupující dvěma patry, s bohatou freskovou výzdobou (antické výjevy) od Josefa Hagera a Josefa Redelmayera z r. 1774. V sále dvoje původní kachlová kamna. V přízemí zámecká kaple sv. Michala, sklenutá třemi poli valené klenby (presbytář do výšky 1. patra, sklenut plackou). Freskový oltář také od Josefa Redelmayera. - Ve druhé polovině 20. stol. sloužil zámek jako archiv ČSAV. V r. 1995 jej koupil hudebník Robert Kodym (člen skupiny Wanastowi Vjecy a Lucie), zámek prochází opravou. - Veřejnosti přístupný.
  Klíč.slovatvrze * přestavěné tvrze * zámky * zámecké kaple * nástěnné malby * fresky * zámecké parky * baroko * rokoko * majitelé zámku
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 39.
  ŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 37-38.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 181-182.
  ÚLOVEC, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. 1. vyd. 1. díl. Praha: Libri, 2003, s. 33-36.
  Viz též souvísející Zámecký park (Bečváry, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (6) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Mapa

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 49°57'22.97"N, 15°4'43.21"E

GPS: 49°57'22.97"N, 15°4'43.21"E

Počet záznamů: 1