Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Františka Serafinského (Kamenice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Františka Serafinského (Kamenice, Česko)
  Jiné jménoKostel sv. Františka z Assisi (Kamenice, Česko)
  Kaple sv. Františka Serafinského (Kamenice, Česko)
  Místo Kamenice (Praha-východ, Česko)
  Události1797 - přestavba kostela
  1898 - úpravy podle architekta Stibrala
  Osobnosti Stibral, Jiří - architekt
  Kvíčala, Čeněk - malíř a restaurátor
  Hejdová, Vaica - malířka a restaurátorka
  PopisV zámeckém areálu. - Původně raně gotický kostel byl přestavěn r. 1797, upraven za Ringhofferů v r. 1898 podle návrhu stavitele J. Stibrala. - Jednolodní, obdélný kostel s půlkruhově ukončeným presbytářem, s hranolovou věží v západním průčelí a se čtvercovou kaplí po severní straně lodi. Loď sklenuta valeně, presbytář valenou klenbou se stýkajícími se lunetami. Kruchta je barokní. Vnitřní fresková výzdoba z doby okolo r. 1750 od G. Dowéria byla restaurována v l. 1938-1940 Čeňkem Kvíčalou. V r. 2003 byly restaurovány nástěnné malby v boční kapli Vaicou Hejdovou. - Zařízení: hlavní oltář klasicistní z konce 18. stol. V kostele náhrobek arcibiskupa Viléma F. ze Salm-Salmu z r. 1827 v podobě empírové edikuly s plastickou alegorií Víry. - Kostel (kaple) dnes patří pod římskokatolickou farnost Kostelec u Křížků, konaji se zde sobotní bohoslužby.
  Klíč.slovakostely * kaple * fresky * náhrobky * gotika * baroko * klasicismus * empír
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 25.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 252.
  Obec Kamnenice: historie [online]. c2000. [cit. 2006-07-24]. Dostupné z: http://www.obeckamenice.cz/historie/default.htm.
  ŽILKOVÁ, Markéta. Nástěnné malby kostelů farnosti Říčany u Prahy. Studie a zprávy: Historický sborník pražského okolí. Kamenice. 2014, č. 4, s. 30-31. ISSN 1805-3874.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (7) - ČLÁNKY
  Kostel sv. Františka Serafinského (Kamenice, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1