Počet záznamů: 1  

Tvrz (Lošany, Česko)

 1. Jméno korporaceTvrz (Lošany, Česko)
  Místo Lošany (Česko)
  Události1513 - přibližné datum první zmínky o tvrzi
  2002 - tvrz nově zastřešena
  PopisNa návsi, při hospodářském dvoře. - Panské sídlo stávalo v Lošanech patrně již ve druhé polovině 13. stol., jeho poloha však dosud není známá. Snad na přelomu 14. a 15. stol., kdy získaly Lošany různé kutnohorské patricijské rodiny, vzniklo při hospodářském dvoře sídlo nové. V r. 1410 získal Lošany patricij Haman Alder (zakladatel zemanské rodiny Alderů z Lošan), r. 1478 Jan Čabelický ze Soutic. Po Janově smrti v r. 1513 převzal Lošany jeho syn Prokop, zrušil lošanský poplužní dvůr a rozdělil ho mezi poddané. Poddanskou usedlostí se stala i tvrz, připadla poddanému Jakubovi. Z té doby také pochází první písemná zmínka o tvrzi. Nové využití tvrze vedlo k její úpravě a přestavbě. Prokop Čabelický r. 1516 prodal lošanský statek městu Kutná Hora, to statek vlastnilo až do r. 1918. Tvrz zůstala jen poddanskou usedlostí, její areál byl přestavován, postupně zaniklo její opevnění (vodní příkop) i hospodářské budovy. Věžovitá tvrz byla později využívána jako skladiště. Po r. 1945 ji převzal stát, potom v majetku Státního statku Kolín. V 50. l. k ní byly přistavěny přízemní betonové přístavky a betonové schodiště k vstupnímu portálu přízemí. V l. 1988-1990 tvrz provizorně opravena a zastřešena. - Gotická věžová tvrz dochována dodnes. Jedná se o čtyřpatrovou hranolovou obytnou budovu (výška: 16,5 m), krytou nízkou valbovou střechou. Přízemí a první patro zaklenuty valeně, přístupné portálky přímo ze dvora, do druhého patra vedl hrotitý portál s vpadlinou pro padací můstek nebo pavlač, spojující věž s hradební zdí. Druhé, třetí a čtvrté patro byly obytné, plochostropé. V severní stěně okno se sedátky v nice, u ostatních oken dosud zachované kamenné okosené ostění. Ve čtvrtém patře zbytky sopouchu krbu a zazděný vstup na prevét. - Obytné a hospodářské budovy, stojící v sousedství tvrze, jsou architektonicky i historicky bezvýznamné, s původními objekty nesouvisí. V místě zasypaných příkopů, býval rybník (plnil vodní příkopy), dnes je na jeho místě pouze mělká prohlubeň zarostlá stromy. Při jižní straně tvrze, v místech zaniklého příkopu, stojí dlouhé jednotraktové stavení patrně ze 17. stol., na jeho východní stěně dochováno původní čp. 27 z doby Marie Terezie. - V r. 2002 zanedbanou tvrz koupila rodina Heldenburg a zastřešila ji novou jehlancovou střechou krytou šindelem, r. 2007 zastřešeno a postupně konzervováno zdivo obytného domu u tvrze. - V současnosti areál tvrze nepřístupný.
  Klíč.slovatvrze * poplužní dvory * hospodářské dvory * gotika
  CitaceŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 287-288.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 315.
  ÚLOVEC, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. 1. vyd. 1. díl. Praha: Libri, 2003, s. 444-447.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2009-07-30]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/losany/tvrz.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (9) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Mapa

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 49°59'55.93"N, 15°7'26.32"E

Počet záznamů: 1