Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Martina (Líbeznice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Martina (Líbeznice, Česko)
  Místo Líbeznice (Česko)
  Události1380 - první zmínka o farním kostele sv. Martina
  1795 - dokončena stavba dnešního barokního kostela
  Osobnosti Prée, František Ignác - barokní stavitel
  Platzer, Ignác František - sochař
  PopisNa vyvýšenině na návsi. - Postaven ve 14. stol., písemně poprvé zmiňován r. 1380 jako farní. Původní kostel sv. Martina měl samostatnou zvonici, byl zbourán v r. 1788. Na jeho místě byl v l. 1788-1795 postaven dnešní kostel sv. Martina, patrně podle plánů zednického mistra Matěje Kinzla z Měšic. - Jedná se o pozdně barokní, jednolodní, obdélný kostel se čtvercovým presbytářem, s obdélnými sakristiemi po stranách a s věží v průčelí. Hlavní fasáda trojosá se středovým rizalitem, ukončeným segmentovým štítem a nástavbou věže. Rizalit členěn nárožními pilastry, nesoucími štít, obdélným portálem s trojúhelným štítem a polokruhově ukončeným zdobeným oknem. Na věži oválné a polokruhově ukončené zdobené okno. Na bočních částech průčelí lizénové rámce, kladí a voluta, která spojuje věž s ostatním průčelím. Boční fasády členěny lizénovými rámci a okny se supraportou a jednoduchý obdélný portál s obdélnou supraportou. Presbytář sklenut plackou, loď valeně s lunetami, podvěžní vstupní prostor křížově. Stlačený triumfální oblouk; mramorové prolamované zábradlí. Konvexkonkávně vypnutá kruchta na třech pilířových arkádách s pilastry a představěnými sloupy. Na klenbách malby z konce 18. stol. (Apoteóza sv. Martina, Dobrý pastýř, Rozsévač, Návrat marnotratného syna). - Zařízení" převážně ze druhé poloviny 18. stol. Hlavní oltář podle návrhu F. I. Préea, s plastikami od I. F. Platzera a obrazem sv. Martina od B. Roubalíka (hlavní i oba boční oltáře přeneseny z kostela sv. Michala v Praze); rokoková kazatelna; rokokové varhany; barokní lavice, zpovědnice a křtitelnice. - Okolo kostela hřbitov.
  Klíč.slovakostely * farní kostely * hřbitovy * baroko * rokoko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 244-245.
  Líbeznice: památky [online]. [cit. 2006-03-22]. Dostupné z: http://www.libeznice.cz/pamatky.htm.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (14) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1