Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Bartoloměje (Popovičky, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Bartoloměje (Popovičky, Česko)
  Místo Popovičky (Česko)
  Události1736 - dokončena přestavba kostela
  1759 - úprava kostela
  PopisNa vyvýšenině ve východní části návsi. - Původně středověký kostel byl zcela přestavěn v l. 1731-1736. Tehdy byl postaven nový presbytář, rozšířena loď a zvýšena věž. Kostel byl nově prodloužen v západní straně a upraven r. 1759. - Jedná se o jednolodní, obdélný kostel s obdélným presbytářem, čtvercovou sakristií na jižní straně lodi a hranolovou věží na západní straně původního kostela v prostoru nad kruchtou. Západní průčelí členěno lizénami, prolomeno obdélným portálem se segmentovým štítem a vyvrcholeno volutovým štítem. Boční fasády členěny obdélnými, polokruhem ukončenými nebo polokruhovými okny. Věž členěna pásy rustiky a prolomena obdélnými, polokruhově ukončenými okny, vyvrcholena je cibulovou bání. Presbytář a západní část lodi s kruchtou jsou sklenuty valenou klenbou, východní část lodi a nověji přistavěná západní část kostela jsou plochostropé. V sakristii barokní sanktuář. - Zařízení: hlavní oltář z první poloviny 18. stol., rámový, se sochami sv. Petra a sv. Pavla a obrazem z r. 1861 od F. Čermáka; dva boční oltáříky z r. 1854; kazatelna z první poloviny 18. stol.; barokní křtitelnice.
  Klíč.slovakostely * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 136-137.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (4) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1