Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Bartoloměje (Dřevčice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Bartoloměje (Dřevčice, Česko)
  Místo Dřevčice (Česko)
  Události1384 - první zmínka o kostele
  Osobnosti Hellich, Josef Vojtěch - malíř
  PopisV severní části obce, poblíž návsi. - Původně zde stával farní románský kostelík z 11.-12. stol., obdélný s apsidou a patrně i se západní věží. K tomuto kostelíku byl po jižní straně přistavěn větší, raně gotický kostel s pravoúhlým závěrem. Písemně poprvé zmiňován r. 1384. Při přestavbě v 16. stol. byla upravena hřebínková klenba lodi a profilovaný, polokruhově ukončený portál. Během třicetileté války byl kostel vypálen, při jeho obnově před r. 1660 byla přistavěna valeně sklenutá předsíň. Ve druhé polovině 18. stol. byl postaven nový presbytář, sklenutý plackovou klenbou a plackou byl zaklenut původní presbytář, dnes součást kostelní lodi. V této době byl na severní straně ubourán původní románský kostel, z něho se dodnes zachovalo pouze zdivo obdélníkové lodi a část zdiva presbytáře. - Jedná se o obdélný, jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem sklenutým plackou, lodí sklenutou polem placky a dvěma poli hřebínkové křížové klenby. Obdélná předsíň sklenuta valeně s lunetami. V ose kostela na východní straně obdélná plochostropá sakristie. - Zařízení: hlavní oltář sv. Bartoloměje barokní, z první poloviny 18. stol., s obrazem od J. Hellicha; dva boční oltáře Narození Panny Marie a Všech Svatých z konce 18. stol.; cínová křtitelnice z r. 1787; řezané lavice z počátku 18. stol.; rokokové varhany. Vše je nyní uloženo v depozitáři (kostel čeká celková rekonstrukce). Uvnitř kostela, po pravé straně lodi, umístěny náhrobky Karla a Hynka Vrábských z Vrábí, z r. 1570 a 1584. Náhrobky původně kryly vchod do podzemní hrobky, která byla r. 1860 při výměně kostelní dlažby vypleněna. Náhrobky byly vsazeny do zdi, z cínových rakví byly ulity oltářní svícny a věčná lampa. Tento barbarský čin místní občany velmi pobouřil, byl zaznamenán snad ve všech dochovaných knihách o obci. - Zvony bývaly původně zavěšeny ve zvonici u kostela, později byly umístěny do nové zvonice, na místě kaple sv. Floriana na kraji obce. - Okolo kostela býval hřbitov, zrušený v r. 1856.
  Klíč.slovakostely * náhrobky * zvonice * zvony * hřbitovy * románský sloh * gotika * baroko * rokoko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 327-328.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 58.
  STŘECHA, Aleš. Dřevčice: památky [online]. r2005. [cit. 2006-09-12]. Dostupné z: http://www.drevcice.cz/kostel.htm.
  Viz též souvísející Zvony
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (2) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1