Počet záznamů: 1  

Tvrz (Ostrov, Kladno, Česko)

 1. Jméno korporaceTvrz (Ostrov, Kladno, Česko)
  Místo Ostrov (Kladno, Česko)
  PopisStávala poblíž dnešní silnice ze Mšece do Slaného, nedaleko malíkovické myslivny. V lesích se v těchto místech do dnešní doby udržel pomístní název Na Zámkách. - Podle nejnovějších pramenů vznik tvrze posunut na počátek 14. stol., písemně však doložena není. Snad zde stál i menší dvůr, jehož byla tvrz součástí. Zanikla patrně ve druhé polovině 15. stol. následkem husitských válek. - Stávala na ostrohu ze severu a jihu překopaným hlubokým příkopem. Ze všech stran bývala chráněna zdí (její základy byly patrné ještě na počátku 20. stol.). Na západní straně stávala 5 m široká věž hláska, na jihozápadní straně patrně bývala brána, kudy byl možný přístup do objektu, poblíž brány stávaly dvě spojené budovy. Celé toto prostranství patrně sloužilo jako předhradí. Samotné tvrziště má tvar podkovy. - V r. 1600 u Jedomělic zmiňovány pouze lesy s pomístním názvem V Ostrově. V r. 1904 se vlivem dešťů pod bývalou tvrzí nahromadilo velké množství vody. Hrabě Clam Martinic nechal vykopat odvodňovací strouhy, ve kterých byly nalezeny nádoby (popelnice) z páleného jílu. Pod úpatím tvrze byly tehdy znatelné podezdívky domů, propadla se zde tehdy také jedna chodba. - Dnes po tvrzi zachováno tvrziště s příkopem a náspem.
  Klíč.slovatvrze * zaniklé tvrze * zaniklé obce
  CitaceŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 4. Praha: Evans, 1996, s. 67.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 8. Praha: Argo, 1996, s. 150.
  DOBNER, Libor. O starobylé tvrzi a vsi Ostrov u Jedomělic. Slánské listy, 27.10.2003, roč. 11, č. 21, s. 12.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (3) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1