Počet záznamů: 1  

Džbán (hrad)

 1. Jméno korporaceDžbán (hrad)
  Místo Lhota pod Džbánem (Česko)
  Přírodní park Džbán (Česko)
  PopisZnačně rozsáhlá zřícenina gotického hradu 13 km severně od Rakovníka, poblíž železniční zastávky Mutějovice. - Nad soutěskou Vrata na konci táhlého hřbetu pohoří Džbán stával hrad, jehož původní název není znám. V Hájkově kronice uváděn r. 1541 jako Čbán. Jméno tehdy dostal podle pohoří, na němž stál. Historik Sedláček jej nazývá Džemberk, jindy nazýván Žbán, později Džbán. - Původně zde stávalo slovanské hradiště, při archeologickém průzkumu z počátku 20. stol. zde nalezeny nádoby s popelem zemřelých (popelnice). Opevněný hrad vystavěn v areálu tohoto hradiště snad koncem 13. stol. po vzoru francouzských kastelů. Jindy jako stavebník hradu uváděn Herbert z Kolovrat v l. 1420-1428. Při výsadbě lesa koncem 20. stol. zde nalezena silná vrstva popela a dočervena vypálené kameny, což mohlo znamenat, že hrad byl zničen požárem. V r. 1516 však byl nepochybně pustý, již v té době zde uváděn lom na vápenný kámen. Ještě v 19. stol. zachovány zbytky hradních věží. - Hrad původně ve tvaru nepravidelného šestiúhelníku, obráceného k východní šíji tupým úhlem okružní hradby; na jejích čelních nárožích stály tři okrouhlé věže, na západním konci čtvrtá, hranolovitá a při ní podél hradební zdi obytná křídla, uzavírající vnitřní nádvoří. - Dnes nepatrné zbytky jedné okrouhlé věže na severovýchodním nároží a hluboký příkop s mohutným valem. - V těsném sousedství hradu lom, těžba poškodila i část hradu. Z bezpečnostních důvodů není přístup na hrad vyznačen.
  Klíč.slovahrady * zříceniny * slovanská hradiště * gotika
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 342.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 223.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 108-109.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Odborná literatura, mapy
  (9) - ČLÁNKY
  Džbán (hrad)

  korporace

Počet záznamů: 1