Počet záznamů: 1  

Tvrz (Tlestky, Česko)

 1. Jméno korporaceTvrz (Tlestky, Česko)
  Místo Tlestky (Česko)
  Události1962 - archeologický výzkum
  Zánik1424 - pravděpodobné datum zániku tvrze
  Osobnosti Fibiger, Karel, - regionální historik
  Nechvátal, Bořivoj, - archeolog
  Radoměrský, Pavel, - archeolog, numismatik
  PopisNa severovýchodní straně obce mezi staveními čp. 20 a 9, těsně při silnici do obce Drahouš. - Tvrz není písemně doložena, není znám ani její zakladatel. Pravděpodobným majitelem tvrze byl Henslin z Tlestek v r. 1419 a patrně brzy po tomto datu tvrz zanikla při požáru. Nabízí se spojitost s tažením husitských vojsk při střetech s plzeňskými v r. 1424, během kterého bylo vypáleno mnoho okolních obcí. - Dodnes zůstalo dobře patrné tvrziště (podobné jako ve Smrku nebo Pšovlkách), rozrušeno zahradou a transformátorem. Kruhové tvrziště je umístěno na vyvýšenině o průměru asi 30-40 m. Ochranný val je z jedné třetiny stržen, na jeho místě jsou dnes postaveny domky se zahrádkami. Zachovaný val široký asi 2 m směrem k centru tvrziště spadá do suchého příkopu z 2-2,5 m širokého ochozu. Vyvýšenina uprostřed je rozdělena na čtyři části zbytky asi 30 cm vysokých zdí. Zde jsou stopy po sondách z průzkumu Vlastivědného kroužku z Jesenice z r. 1962. Pod vrstvou popela nalezl Karel Fibiger množství střepů z keramických nádob z 10.-11. stol., hroty šípů a především tzv. skleněný poklad - téměř neporušenou keramickou konvici s asi 400 skleněnými kroužky (identifikovány jako náhradní platidlo za tehdy nedostatkové groše). Následoval profesionální archeologický průzkum (B. Nechvátal z Archeologického ústavu AV ČR a P. Radoměrský z Národního muzea), při němž byly odhaleny zbytky čtvercové kamenné podezdívky patrně věžovité dřevěné stavby tvrze, další keramické nádoby, skleněné kroužky, části kachlů a železné předměty (hřeby, hroty šípů, kování, podkovy, články řetězu aj.).
  Klíč.slovatvrze * tvrziště * zaniklé tvrze * archeologické nálezy * archeologické výzkumy * mince * poklady
  CitaceŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 5. Praha: Evans, 1996, s. 92.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 44-45.
  BLAŽKOVÁ, Kateřina, LOMECKÁ, Jana, NEUSTUPNÝ, Zdeněk. Po stopách zaniklých sídel: katalog k výstavě středověkých nemovitých archeologických památek Rakovnicka. Muzeum T. G. Masaryka: Rakovník, 2008, s. 14-16.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1