Počet záznamů: 1  

Oráčov (hrad)

 1. Jméno korporaceOráčov (hrad)
  Místo Oráčov (Česko)
  Události1295 - možná první zmínka o hrádku
  1483 - první přímá zmínka o již pustém hradu
  Osobnosti Fibiger, Karel - muzejník
  Nebeský, Karel - regionální historik a archeolog
  PopisNa Zámeckém vrchu asi 3 km jihozápadně od obce Oráčov, v lese nad potokem Leštinou. - První písemná zpráva z r. 1295 uvádí sídlo vladyky Odolena z Oráčova, není ale jisté, zda se jednalo o tento hrádek nebo jinou tvrz přímo v obci a hrádek na Zámeckém vrchu nebyl vybudován až později. V r. 1375 byla obec Oráčov rozdělena na dvě části. Jedna patřila Janovicům na Petrohradě, od r. 1414 vlastnili celou obec. Protože majitelé sídlili v Petrohradě, oráčovský hrádek patrně v té době chátral. Když r. 1483 koupil petrohradské panství Burian z Gutštejna, byl hrádek uváděn již jako pustý. - Členitější pozůstatky tohoto zaniklého středověkého sídla se poněkud liší od zaniklých tvrzí z okolí (Smrk, Pšovlky, Tlestky nebo Kolešov), proto se užívá spíše označení hrádek. Skládal se ze dvou částí. Jihovýchodní, větší obdélníkovou část hrádku (asi 5 x 19 m) tvořilo předhradí s nejbližším zázemím pro hlavní hrad. Na jihovýchodě směrem k jedinému přístupovému místu ze Zámeckého vrchu bylo chráněno dnes nevýrazným šíjovým příkopem a dnes nehlubokým (1 m) náspem. Hlavní část hradu se patrně nacházela v severozápadní, nejbezpečnější poloze vrchu (asi 9 x 11 m), od předhradí byla oddělena místy až 2 m hlubokým příkopem. Pozůstatky valů dnes již viditelné nejsou. Hrádek byl chráněn snad dřevěnou palisádou nebo byl bez ohrazení. Vlastní budova hrádku byla pravděpodobně dřevěná, na kamenné podezdívce nebo dokonce celodřevěná, doposud zde však neproběhl žádný podrobný archeologický průzkum. Při povrchovém průzkumu v r. 1963 (prováděn pracovníky jesenického muzea, Karlem Fibigerem a Karlem Nebeským) byly nalezeny střepy keramických nádob, hřeby a hroty šípů ze 13.-15. stol. Existence ostruhy, hrací kostky a zlatého prstenu již později není doložena. - Z bývalého hrádku dodnes zůstal zachován pouze výrazný příkop vylámaný do skály a několik prohlubní. Dřevěná konstrukce v ústřední části hradu není lovecký posed, ale zbytky triangulační věže.
  Klíč.slovahrady * zaniklé hrady * hrádky * tvrze * zříceniny * archeologické nálezy
  CitaceANDĚL, Rudolf; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 361.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 311.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 37-38.
  BLAŽKOVÁ, Kateřina, LOMECKÁ, Jana, NEUSTUPNÝ, Zdeněk. Po stopách zaniklých sídel: katalog k výstavě středověkých nemovitých archeologických památek Rakovnicka. Muzeum T. G. Masaryka: Rakovník, 2008, s. 18-19.
  KOMÁREK ZANY, Pavel. Hrady.cz: Oráčov, hrad [online]. c2009. [cit. 2009-01-05]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/index.php?OID=5654.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1