Počet záznamů: 1  

Kostel Nejsvětější Trojice (Rakovník, Česko)

  1. Jméno korporaceKostel Nejsvětější Trojice (Rakovník, Česko)
    Místo Rakovník (Česko)
    Vznik1588 - dokončena stavba kostela
    Události1600 - kostel prodloužen a přistavěn
    1884 - kostel zasažen bleskem, značně poničen
    Osobnosti Lhota, Augustin - malíř, profesor
    PopisNa severozápadní straně města, na hřbitově. - Postaven vlašským mistrem Valentinem a přistavěn Vlachem Janem Cesarem. Opravován a upravován. - Jednolodní kostel s trojboce uzavřeným neodsazeným presbytářem a s nízkou šestibokou věžičkou při severozápadním nároží lodi. V ose hlavního průčelí půlkruhem završený portál s okoseným ostěním, nad ním pravoúhlé okno v kamenném rámování, na jižní straně lodi mírně hrotitý portál. Okna široká, hrotitá, kamenné opěrné pilíře s římsami. Vnitřek plochostropý, rovně podstropená kruchta, po jejích stranách komůrky. Na jižní straně lodi po stranách vchodu pozdně renesanční nástěnné malby. - Zařízení: hlavní oltář portálový s obrazem Nejsvětější Trojice od Augustýna Lhoty a se sochami sv. Jana a sv. Biskupa. Dva znakové náhrobky z r. 1599 a 1601. Proti hlavnímu vchodu zazděna černá mramorová deska lékárníka Aloise Kováře z r. 1830. - Vedle kostela na hřbitově dřevěná zvonice.
    Klíč.slovakostely * náhrobky * hřbitovy * renesance
    CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 215.
    BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 115-116.
    Viz též souvísející Hřbitov (Rakovník, Česko)
    Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
    Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
    (6) - ČLÁNKY
    (1) - Regionální literatura - knihy
    Kostel Nejsvětější Trojice (Rakovník, Česko)

    korporace

    Do košíku


Mapa

GPS: 50°6'25.34"N, 13°43'26.83"E