Počet záznamů: 1  

Tvrz Dub

 1. Jméno korporaceTvrz Dub
  Jiné jméno(Akronym)
  Místo Dub (Rakovník, Česko: zaniklá obec)
  Svojetín (Česko)
  Události1421 - pravděpodobný zánik tvrze
  1539 - první písemná zpráva o již pusté tvrzi
  1936 - rozlišení pozůstatků v terénu
  2006 - monitoring lokality
  Osobnosti Kočka, Václav, - regionální historik
  PopisAsi 2 km jihozápadně od obce Svojetín, v lesíku s pomístním názvem Na Starém zámku, na vyvýšenině na pokraji smíšeného lesa ze tří stran obklopeného poli. - První písemná zpráva o vsi Dub je z r. 1393, tehdy byl jejím majitelem a pravděpodobně také stavitelem tvrze Jan Čihák z Dubu a Šmikous. Ves i s tvrzí prodal r. 1395 Albrechtovi z Kolovrat. R. 1420 byla majitelkou vdova po Janu z Kolovrat, Škonka ze Žerotína. Podle kronikáře Vavřince z Březové byla ves i s tvrzí vypálena a obyvatelé pobiti v září 1421 při řádění Jindřicha z Plavna, spojence německých křižáků. Jediná písemná zpráva o tvrzi je z r. 1539, kdy ji již jako pustou prodal Jan Krakovský z Kolovrat Václavovi z Pibru na Kounově. - Rozsáhlejší pozůstatky tohoto zaniklého komplexu se poněkud liší od zaniklých tvrzí z okolí (Smrk, Pšovlky, Tlestky nebo Kolešov), jednalo se spíše o hrádek. Jeho pozůstatky v terénu poprvé správně identifikoval regionální badatel Václav Kočka v r. 1936. Jednalo se o téměř obdélníkový komplex o rozloze 50 x 30 m, z kterého se dodnes dochoval zřetelný příkop, torzo obranného valu a asi 20 cm vysoké zbytky zdiva v nejvyšším bodě lokality, na homoli vysoké asi 6 m. Na západní straně, na příkrém svahu směrem do lesa se nachází velký kámen. Podle pověsti zakrývá vchod do tajné chodby, která vede až do veclovského kostela Všech svatých. Kámen však patrně sloužil k uzavření sklepů s potravinami před hladovou zvěří. - Podrobný archeologický průzkum lokality zatím proveden nebyl, nelze posoudit, jak velká část byla narušena okolními zemědělskými pracemi. V r. 2006 byla lokalita zaměřena provádí se zde pravidelný monitoring. Byly zde nalezeny zlomky kamnových kachlů, keramických nádob i mazanice spár mezi trámy. pozůstatky kamenných konstrukcí stavby nebyly zatím identifikovány.
  Klíč.slovahrádky * zaniklé hrady * tvrze * tvrziště * zaniklé tvrze * zaniklé obce * lidové pověsti * archeologické nálezy
  CitaceANDĚL, Rudolf; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 106.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 27.
  BLAŽKOVÁ, Kateřina, LOMECKÁ, Jana, NEUSTUPNÝ, Zdeněk. Po stopách zaniklých sídel: katalog k výstavě středověkých nemovitých archeologických památek Rakovnicka. Muzeum T. G. Masaryka: Rakovník, 2008, s. 22-23.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1