Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Štěpána (Skřivaň, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Štěpána (Skřivaň, Česko)
  Místo Skřivaň (Česko)
  Události1352 - kostel zmiňován jako farní
  1837 - kostel opravován
  PopisUprostřed obce, na mírném návrší nad zámkem. - Původní dřevěný kostel doložen jako farní již r. 1352. Jeho patrony byli bratři Kunešové, tehdejší majitelé obce. Do dnešní renesanční podoby kostel přestavěn koncem 16. stol. V první polovině 17. stol. z iniciativy Jana a Ferdinanda z Renšperka přistavěna sakristie. - Podélný kostel se širokou lodí a úzkým, trojboce uzavřeným presbytářem s kruhovou sakristií v ose a s novější předsíní po severní straně lodi. Zde půlkruhový bosovaný portál a obdélná okna s půlkruhovými záklenky. V lodi okna podvojná, v sakristii oválná. Presbytář podepřen jednou odstupněnými pilíři, nepatrné stop sgrafit. Vnitřek plochostropý; kruchta na dvou pilířích. Okrouhlá sakristie zaklenuta valenou a křížovou klenbou. - Zařízení: pozdně renesanční. Hlavní oltář řezaný, raně barokní; kazatelna; dřevěný portálek do sakristie; dále tři figurální náhrobky Chotků ze 16. stol.; kamenná socha sv. Isidora (umístěná původně na sloupu při silnici do Všetat).; mezi dvojím sloupovím skupina 40 figur. - U kostela volně stojící zvonice. Areál kostela obklopen bývalou hřbitovní zdí s půlkruhovým bosovaným portálem (podobný severnímu portálu kostela).
  Klíč.slovakostely * sochy * náhrobky * zvonice * dřevěné zvonice * renesance
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 327-328.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 8. Praha: Argo, 1996, s. 93.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 69.
  Viz též souvísející Zvonice (Skřivaň, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (5) - ČLÁNKY
  Kostel sv. Štěpána (Skřivaň, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1