Počet záznamů: 1  

Kostel Povýšení sv. Kříže (Buštěhrad, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Povýšení sv. Kříže (Buštěhrad, Česko)
  Místo Buštěhrad (Česko)
  Vznik1816 - dokončena stavba kaple
  Události20.01.1896 - kaple začala sloužit jako farní kostel
  27.02.1898 - kostel vysvěcen Msg. Josefem Kandlerem
  Osobnosti Toskánská, Anna Marie Františka - velkovévodkyně
  PopisNa jihovýchodním okraji města, ve svahu vedle zámku. - Již u původní tvrze a později u hradu, stávala gotická kaple patronky obce sv. Maří Magdaleny. Kaple známa z kresby Joanna Vinuzenta z r. 1803, zbořena byla r. 1812. Nová kaple Nejsvětější Trojice vznikla jako zámecká kaple při stavbě nového zámku v l. 1814-1816. Farností v té době patřil Buštěhrad (tehdy Buckov) do Lidic. V r. 1888 byla vyslána delegace do Vídně (v delegaci místní obchodník a radní František Rott) se žádostí o odfaření Buckova od Lidic. V r. 1896 bylo žádosti vyhověno a kaple změněna na farní kostel Povýšení Sv. Kříže. - Vně obdélný, uvnitř oválný kostel prodloužený obdélným přístavkem, s polokruhovitým presbytářem, za presbytářem sakristie s oratoří v patře. Vstupní průčelí napodobuje původní průčelí klasicistní. Připojená část lodi vodorovně spárována a členěna pilastry; okna bočních fasád obdélná. Presbytář sklenut konchou, loď kupolí; přístavba má kasetový strop. Na klenbě presbytáře malba Ukřižovaného s Pannou Marií a sv. Janem, v lodi iluzívní architektonické malby s krajinnými průhledy. - Zařízení: hlavní oltář se skupinou Ukřižovaní z první poloviny 19. stol. Dva boční oltáře, kazatelna a křtitelnice z konce 19. stol. Umělecky nejcennější jsou lavice ze 17. stol. s olejomalbami, které sem ze svého panství v Zákupech nechala převést Anna Marie Františka, vévodkyně Toskánská.
  Klíč.slovakaple * hradní kaple * zámecké kaple * kostely * zámecké kostely * farní kostely * gotika * klasicismus
  CitaceKOLLER, Rudolf. Nástin regionálních dějin okresu kladenského. Kladno: OPS, 1968, s. 29-34.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 153.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 208.
  CACHOVÁ, Věnceslava. Buštěhradský kostel a zvony. Buštěhradský zpravodaj, 2000, č. 5-6, s. 17-18.
  Buštěhrad: hrad [online]. [cit. 2005-05-30]. Dostupné z: http://hrady.dejiny.cz/bustehrad/005.htm.
  Město Buštěhrad: památky [online]. [cit. 2005-05-25]. Dostupné z: http://www.mestobustehrad.cz/historie/pamatky/zvony.php.
  Viz též souvísející Zvony
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (6) - ČLÁNKY
  Kostel Povýšení sv. Kříže (Buštěhrad, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1