Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Vavřince (Klobuky, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Vavřince (Klobuky, Česko)
  Místo Klobuky (Česko)
  Události1736 - dokončena barokní stavba kostela
  Osobnosti Baar, Jindřich Šimon
  PopisNa východní straně obce, na kopci. - Vlastního faráře měl kostel již r. 1384, v r. 1420 místního faráře vyhnali husité. Od r. 1673 kostelem filiálním, přináležel k faře v Kvílicích. Dnešní podoba kostela pochází z l. 1729-1736. Při opravě sanktusníku na střeše kostela v r. 1741 do kopule pod křížem uloženo kovové pouzdro s latinsky psanou listinou. Další oprava a úprava v l. 1810 a 1885, tehdy pořízeny nové rákosové stropy, zvětšena okna a vystavena nová kruchta. Od r. 1856 opět kostelem farním. - Barokní, jednolodní, obdélný, s obdélným presbytářem a čtvercovou sakristií po severní straně; při severní straně připojena hranolová věž. Západní průčelí se zkosenými nárožími členěno lizénovými rámci, vyvrcholeno obdélným štítem s lizénami a s trojúhelníkovým ukončením; obdélný portál. Boční fasády členěny lizénovými rámci a obdélnými okny s polokruhovým záklenkem. Na jižní straně kostela opěráky a místy patrný původní tvar oken. Věž rozdělena pásovou římsou a prolomena obdélným, segmentem ukončeným oknem. Loď i presbytář plochostropé. - Zařízení: převážně z konce 19. stol. a z doby okolo r. 1900. Hlavní oltář s obrazem sv. Vavřince od J. Scheiwla z r. 1886; rokoková kazatelna a křtitelnice. - Na kostele pamětní deska J.Š.Baara od sochaře Jana Kodeta z r. 1939, na místo zasazená 1954. Další dvě desky na nedaleké faře: "Památce dobrého člověka, vzorného kněze, upřímného Čecha, vynikajícího spisovatele Jindřicha Š.Baara, který v Klobukách 10 let 1899-1909 farářoval, tvořil a v letech 1900-1901 stavěl tuto farní budovu." (Ověřeno: srpen 2003)
  Klíč.slovakostely * farní kostely * baroko * pamětní desky
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 70.
  DOBNER, Libor. Klobuky a jejich historie. Slánské listy, 7.11.1994, roč. 2, č. 20, s. 29.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (6) - ČLÁNKY
  Kostel sv. Vavřince (Klobuky, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1