Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Gotharda (Slaný, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Gotharda (Slaný, Česko)
  Jiné jménoKlášterní kostel sv. Gotharda ve Slaném
  Proboštský kostel sv. Gotharda ve Slaném
  Místo Slaný (Česko)
  Události1137 - první zmínka o kostelu sv. Gotharda
  1371 - oprava kostela po požáru
  1870 - novogotická přestavba kostela
  Osobnosti Kandler, Josef - slánský děkan
  PopisV jihovýchodní části města. - Původně zde stávala románská bazilika postavená ostrovskými benediktiny patrně r. 1137, z ní dodnes zachovány fragmenty zdiva na severní straně. V polovině 14. stol. goticky přestavěn, opravován po válečných devastacích. Zásadně přestavěn a regotizován v 2. polovině 19. stol. za působení děkana Josefa Kandlera, pod odborným dohledem Achilla Wolffa a Rudolfa Štecha. - Gotická trojlodní bazilika s obdélným, pětiboce ukončeným presbytářem s obdélnou sakristií a přilehlým depozitářem po jižní straně; v průčelí obdélná předsíň. Nad severozápadním nárožím hranolová věž s hrotitými okny, kryta jehlancovou střechou. Presbytář sklenut síťovou hvězdovou klenbou; nástěnná malba z počátku 16. stol. Sakristie a depozitář sklenuty cihlovou křížovou žebrovou klenbou, předsíň křížovou žebrovou klenbou. Barokní kruchta podklenuta valenou klenbou s lunetami. V depozitáři kamenná pozdně gotická pokladnice s železnými dvířky. - Zařízení: hlavní oltář sv. Gotharda pochází ze druhé poloviny 18. stol., pozdně barokní portálová architektura nese obraz světce s berlou a mitrou. Patrně od stejného neznámého autora pochází boční oltář Panny Marie se sochou korunované Matky Boží a oltář sv. Kříže; před pilíři mezilodní arkády šest bočních barokních oltářů (sv. Anny, sv. Václava, sv. Máří Magdaleny, sv. Jana Nepomuckého, sv. Barbory a sv. Floriána); pseudogotická kazatelna; dvě barokní zpovědnice a lavice; barokní varhany z r. 1783; gotická cínová křtitelnice z r. 1511; tři zvony: Gothard (1494), Vojtěch (1508) a Erasmus (1545). Na východní zdi lodi náhrobek děkana Jiřího Bláhy z r. 1680, na vnější zdi presbytáře náhrobní deska (epitaf Fridricha ze Šimberka) a náhrobek rodiny Danešů, oba ze 16. stol. Pozoruhodný je také Terrigenův epitaf z počátku 17. stol. umístěný na průčelí presbytáře, dnes za hlavním oltářem. - V 90. l. 20. stol. rekonstrukce třech bočních lodí.
  Klíč.slovabaziliky * kostely * románský sloh * gotika * baroko * rokoko * pseudogotika * oltáře * náhrobky * náhrobní desky * epitafy
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 337-338.
  Oprava kostela skončí koncem roku. MF Dnes, 1997, roč. 8, č. 285., příl. Střední Čechy, s. 3.
  CHOTĚBOR, Petr, SOMMER, Jan, PŘIBYL, Vladimír. Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků: 1137-2007. Slaný: Královské město Slaný, 2007. 51 s.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Odborná literatura, mapy
  (57) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.