Počet záznamů: 1  

Klášter (Slaný, Česko)

 1. Jméno korporaceKlášter (Slaný, Česko)
  Jiné jméno(Dřívější záhlaví) Františkánský klášter (Slaný, Česko)
  (Novější záhlaví) Klášter bosých karmelitánů (Slaný, Česko)
  Místo Slaný (Česko)
  Vznik1658 - dokončena stavba kláštera
  Události12.08.1662 - slavnostní vysvěcení konventu
  28.06.1665 - klášter poničen požárem
  1796 - klášterní hřbitov
  1950 - klášter zrušen
  1995 - klášter v majetku karmelitánů
  Osobnosti z Martinic, Bernard Ignác - majitel panství
  Orsi de Orsini, Giovanni Domenico - stavitel
  Franková, Božena - ředitelka muzea (80. l. 20. stol.)
  PopisBývalý františkánský klášter severně nad městem u kostela Nejsvětější Trojice. - Řád františkánů přivedl do Slaného r. 1655 tehdejší majitel panství Bernard Ignác z Martinic. Františkáni zde opravili původně protestantský hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, u něho vystavěli klášter (první františkáni se sem stěhovali již v r. 1658). Definitivně dostaven a vysvěcen klášter r. 1662 za účasti Bernarda Ignáce z Martinic a pražského arcibiskupa, kardinála Arnošta Vojtěcha z Harrachu. V r. 1665 klášter s kostelem vyhořel, ještě téhož roku raně barokně přestavě, stavitelem byl pravděpodobně Giovanni Domenico Orsi. - Klášterní komplex obdélný, trojkřídlý, patrový, kolem čtvercového dvora ambity. Ambit a některé prostory v přízemí sklenuty křížovou klenbou, ostatní prostory v přízemí valeně. Nad vstupním portálem alianční znak Martiniců a Šternberků. - V r. 1796 vznikl za kostelem řádový hřbitov, kam byli příslušníci řádu pohřbíváni. - Konvent s městem spojovala lipová alej r. 1728 s řadou kamenných soch, v r. 1891 byly přeneseny na nádvoří kláštera. Mezi nimi socha sv. Jana Nepomuckého (1854), která stála poblíž výklenkové kapličky při cestě do Kvíčku. Socha sv. Antonína Paduánského a Panny Marie Bolestné zrestaurovány v 21. stol. - V r. 1950 klášter zrušen, prostory devastovány. Určitou dobu zde umístěna věznice, sklad civilní obrany, depozitář archeologického ústavu aj. V 80. l. 20. stol. (z podnětu ředitelky slánského muzea B. Frankové) zahájena oprava kláštera. - Od r. 1995 areál v majetku karmelitánů - Řádu bosých bratří nejblahoslavenější Panny Marie z hory Karmel.
  Klíč.slovakláštery * kostely * sochy * aleje * renesance * baroko * františkáni * karmelitáni * církevní řády
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 338-340.
  DVOŘÁKOVÁ, Zora. Kniha o Slaném. Slaný: Městský úřad, 1994, s. 83.
  KUCHYŇKA, Zdeněk, PŘIBYL, Vladimír. Slaný. Praha: Enigma, 1995, s. [9].
  DOBNER, Libor. Bezejmenné hroby. Slánské listy, 1997, roč. 5, č. 20, s. 13.
  Církve na Kladensku a Slánsku. Kladno: Okresní úřad, 1999, s. 45.
  MOUCHA, Václav. Vzpomínka na slánské františkány. Posel z Budče, 2000, č. 17, s. 64-65.
  Viz též souvísející Kostel Nejsvětější Trojice (Slaný, Česko)
  Hřbitov (Slaný, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (2) - Odborná literatura, mapy
  (34) - ČLÁNKY
  (3) - Regionální literatura - knihy
  Klášter (Slaný, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1