Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Jana Křtitele (Vraný, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Jana Křtitele (Vraný, Česko)
  Jiné jménoKostel Narození sv. Jana Křtitele (Vraný, Česko)
  Místo Vraný (Česko)
  Události1352 - první zmínka o kostelu
  1756 - starý kostel zbořen
  18.10.1761 - vysvěcen nový kostel
  1880 - oprava a částečné přemalovaní fresek
  1908 - oprava kostela
  Osobnosti Brikcí z Cimperka - zvonař
  Raab, Ignác - malíř
  Spitzer, Jan Václav - malíř
  PopisNa západní straně obce, na jejím nejvyšším bodě. - Podle okolních kostelů lze usuzovat, že původní vranský kostel byl založen nejpozději počátkem 12. stol. Gotický kostel písemně poprvé zmiňován r. 1352 jako farní. V r. 1756 byl tento kostel z podnětu inspektora vranského panství Jana Michaela Hertsche, člena metropolitní kapituly u sv. Víta, zbořen a na jeho místě od základů postaven kostel nový kostel od neznámého stavitele. - Pozdně barokní, jednolodní, obdélný kostel s obdélným polokruhem ukončeným presbytářem a dvojicí čtvercových sakristií po stranách. Průčelí trojosé, zvlněné, členěné pilastry, obdélným portálem a oknem kasulového tvaru, v bočních osách nikami; přechází v hranolovou průčelní věž s pilastry v nárožích, lizénovými rámci, kasulovými okny. Věž kryta mansardovou bání s lucernou. Boční fasády členěny pilastry, lizénovými rámci a kasulovými okny; východní průčelní stěna členěna nikami s ukončeným štítem segmentového tvaru. Presbytář i loď sklenuty plackami. - Fresková výzdoba od J. V. Spitzera s výjevy ze života sv. Jana Křtitele. V presbytáři představují Narození, ve středu lodi Kázání, nad kruchtou Herodovu hostinu (signovaná a datovaná r. 1760). - Zařízení: jednotné, rokokové (hlavní oltář, dva boční oltáře, kazatelna, křtitelnice, zpovědnice, varhany) z dílny I. F. Platzera; obraz Kristova křtu na hlavním oltáři od Ignáce Raaba; renesanční náhrobek Petra Chotka z Vojnína z r. 1571 (s bronzovým epitafem od pražského zvonaře Brikcího z Cimperka) a mramorový náhrobek jeho dcery Johany ze Žerotína z r. 1579. Z původních pěti zvonů zůstal zvon Jan. - Při největší opravě v r. 1908 na průčelí instalovány tři sochy od Vincence Vosmíka a o 15 m zvýšena věž. - Dnes se kostel nachází v dobrém stavu. Od r. 1998 v noci osvětlován.
  Klíč.slovakostely * baroko * rokoko * fresky * náhrobky * zvony
  CitaceKOLLER, Rudolf. Nástin regionálních dějin okresu kladenského. Kladno: OPS, 1968, s. 222.
  PLAŠIL, Vratislav. Vraný v historii a v současnosti. 1. vyd. Vraný: Místní národní výbor, 1989, s. 33-36.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 268.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 377.
  ROLLOVÁ, Anna. Barokní freskaři ve dvou lokalitách severozápadně od Prahy. In Rozprava o baroku. Slaný, 1993, s. 22-25.
  PINTR, Vojtěch. Kostelu ve Vraném bylo čtvrt tisíciletí. Slánské listy, 2002, roč. 10, č. 1, s. 15.
  Viz též souvísející Zvony (Vraný, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (3) - ČLÁNKY
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.