Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Jakuba Většího (Želenice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Jakuba Většího (Želenice, Česko)
  Místo Želenice (Česko)
  Vznik1227 - pravděpodobné datum vzniku románského kostela
  Události1652 - dokončena přestavba kostela
  1697 - postaven oltář sv. Mikuláše
  1898 - odstraněn oltář sv. Mikuláše
  2013-2014 - oprava kostela
  PopisNa kopci nad obcí. - Původně románský kostelík ze 12. stol., z něho dodnes zachována loď z kvádříkového zdiva se zazděnými okénky. Během gotických úprav přistavěn polygonální presbytář a proražena gotická okna (v ose presbytáře s kružbou). Do dnešní barokní podoby upraven v r. 1731. - Jednolodní, obdélný kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a se sakristií po severní straně. Presbytář sklenut křížovou klenbou, triumfální oblouk masívní, na obou stranách zkosený; loď i sakristie plochostropé. - Zařízení: hlavní oltář rokokový, ze druhé poloviny 18. stol., se sochami sv. Petra a Pavla, obrazem od K. Javůrka z r. 1897 a bočními rokokovými brankami. Oltář sv. Mikuláše vyrobený r. 1697 Mikulášem Turským z Třebusic, v r. 1898 odstraněn, dnes majetkem Vlastivědného muzea ve Slaném. - Velká oprava byla realizována v r. 1855, tento letopočet se nachází na vchodových dveřích ze západní strany. V l. 2013-2014 kostel prošel další kompletní rekonstrukcí, při niž byla mj. opravena střecha a vyměněna střešní krytina. - Okolo kostela hřbitov a na něm dřevěná zvonice.
  Klíč.slovakostely * zvonice * hřbitovy * románský sloh * gotika * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 406.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 388.
  KUCHYŇKA, Zdeněk. Kostel sv. Jakuba Většího v Želenicích. Forbína, 1998, č. 3, s. 4.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 286.
  POŠTA, Libor. Památný kostel v Želenicích prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Slánské listy. 2013, roč. 22, č. 2, s. 2.
  Viz též souvísející Zvonice (Želenice, Česko)
  Obraz sv. Mikuláše (Slaný, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (5) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1