Počet záznamů: 1  

Mlýn (Sazená, Česko)

 1. Jméno korporaceMlýn (Sazená, Česko)
  Jiné jménoDům čp. 38 (Sazená, Česko)
  Místo Sazená (Česko), Čp. 38
  Události1544 - první zmínka o mlýně
  1762 - barokní přestavba mlýna
  1938 - vybudován bunkr
  PopisPři silnici na Ledčice, 5 km severovýchodně od Velvar. - Stál původně při Bakovském potoce, později na umělém mlýnském náhonu. Mlýn založen patrně již ve 14.-15. stol., první písemná zmínka až z r. 1544 (v souvislosti s tehdejším majitelem Urbanem). Další písemný záznam z r. 1577, tehdy mlýn zděný, s doškovou střechou. Během třicetileté války značně poškozen, v té době vznikla pověst o tajné chodbě z mlýna do pivovaru na zámku. V r. 1756 navštívil mlýn jezuitský páter Antonín Koniáš. R. 1757 mlýn v majetku premonstrátského kláštera v Doksanech. Za Gryspeků byl renesančně přestavěn, okolo r. 1762 došlo k pozdně barokní přestavbě. V l. 1784-1814 zde mlynářem Václav Hájek, významný znalec počasí. Kolem r. 1879 ve mlýně modernizováno strojní zařízení, majitelem tehdy JUDr. Žáček. Od 20. l. 20. stol. vlastníkem Emil Šedivý, který mlýn elektrifikoval. - V r. 1938 byla v rohu prvního patra vybudována jednostřílná pevnost, kteá byla Němci později zabetonována. V r. 1943 bylo mletí ve mlýně úředně zakázáno, v l. 1945-1950 však mlýn znovu v provozu. Po r. 1995 mlýn opět v majetku rodu Šedivých. - Pozdně barokní s mansardovou střechou s polovalbami a renesančním ostěním. Nad vchodem je umístěn znak panenského řádu sv. Norberta s berlou a infulí v barokové kartuši s letopočtem 1762 a nápisem IVWAD (iniciály opata doksanského kláštera) umístěný sem za panství doksanského kláštera. Uvnitř zbytky mlecího zařízení ve dvou suterénech (Hübner a Opitz v Pardubicích) a v podkroví (reforma a vysévače). - Zařízení: jedinečný zachovaný soubor bytového zařízení z doby před první světovou válkou. - K areálu mlýna patří také barokní brána s trojúhelníkovým štítovým nástavcem.
  Klíč.slovamlýny * brány * lidové pověsti * technické památky * vojenské pevnosti * bunkry * baroko
  CitacePrůvodce po technických památkách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Národní technické muzeum, 1993, s. 121.
  ŠPECINGER, Otakar. Mlýn v Sazené. In Středočeský vlastivědný sborník, 1997, sv. 15, s. 65.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 205.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (4) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1